Całoroczne Lodowisko Szczecin - Jestem na TAK

My podpisani mieszkańcy Szczecina, aglomeracji szczecińskiej, województwa Zachodniopomorskiego zwracamy się z prośbą:

1.     Zwracamy się z prośbą do Prezydenta Miasta Szczecin, Rady Miasta Szczecin, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewody Zachodniopomorskiego o współpracę w celu wypracowania najlepszego możliwego rozwiązania problemu braku podstawowej infrastruktury łyżwiarskiej/hokejowej (całorocznego lodowiska) w województwie Zachodniopomorskim, aglomeracji szczecińskiej, mieście Szczecin.

2.     Zwracamy się z prośbą o ujęcie w planach inwestycyjnych miasta Szczecin, w nadchodzącym budżecie na rok 2025, budowy pełnowymiarowego miejskiego lodowiska całorocznego spełniającego warunki konieczne do uprawiania sportów łyżwiarskich tj.: łyżwiarstwo figurowe, hokej na lodzie, short-track i curling oraz do rekreacyjnego uprawiania łyżwiarstwa. W sytuacji przerwy wakacyjnej spełniającego warunki konieczne do uprawiania sportów wrotkarskich tj.: jazda figurowa na rolkach, hokej na rolkach oraz do rekreacyjnego uprawiania wrotkarstwa.

3.     Domagamy się działań ze strony władz miasta Szczecin/Województwa Zachodniopomorskiego mających na celu wykorzystanie grantów przyznawanych przez Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy lodowisk.

4.     Wnioskujemy o przeanalizowanie możliwości zagospodarowania namiotu tymczasowo wykorzystanego na siedzibę Opery na Zamku oraz Teatru Polskiego na cele budowy lodowiska (ul. Energetyków) lub samej działki. W sytuacji braku takiej możliwości wnioskujemy o wskazanie innej nieruchomości mogącej posłużyć do wyżej wymienionego celu (lewobrzeże Szczecina lub Międzyodrze).

5.     Wnioskujemy o przeanalizowanie przez Ministra Sportu i Turystyki możliwości inwestycji Centralnego Ośrodka Sportu w całoroczne lodowisko w Szczecinie. Obecnie COS dysponuje jedynie lodowiskiem w Zakopanem. Uważany, że zlokalizowanie drugiego lodowiska na północy Polski byłoby pod wieloma względami zasadne oraz pomocne nie tylko sportowcom w Zachodniopomorskim ale i całej północnej Polsce.

W chwili obecnej Szczecin/województwo Zachodniopomorskie posiada najgorsze warunki w Polsce pod względem infrastruktury lodowiskowej oraz wynikający z tego słaby rozwoju klubów sportów łyżwiarskich. Szczecin nie posiada żadnego całorocznego lodowiska (działającego minimum 8-10 miesięcy w roku). Dla porównania w Poznaniu budowane jest drugie całoroczne lodowisko, a w Łodzi trzecie! Z uwagi na zamknięcie istniejących ślizgawek/lodowisk przez 8 miesięcy w roku, wielu szczecinian zmuszonych jest wyjeżdżać do Poznania czy Berlina aby uprawiać łyżwiarstwo.

Nie podlega dyskusji fakt, że nie ma rozwoju klubów/drużyn sportowych bez infrastruktury do uprawiania sportu. W Szczecinie obecnie nie ma żadnego lodowiska dostosowanego do uprawiania curlingu i short-track (łyżwiarstwo szybkie), a rozwój hokeja czy łyżwiarstwa figurowego jest bardzo ograniczony ze względu na bardzo krótki sezon mrożenia lodowisk (około 4 miesiące). Mimo to nie brakuje sportowców i trenerów sportów łyżwiarskich.

Jesteśmy pewni, że w sytuacji powstania w Szczecinie całorocznego lodowiska bardzo szybko powstała by drużyna ligowa hokeja (zawodnicy z amatorskich/półprofesjonalnych szczecińskich drużyn jak Sparta, Gryfy, Northstars byliby podstawą takiej drużyny). Potrzeba im tylko podstawowej infrastruktury sportowej (umiejętności i zapał już mają).

Dobrze na przyszłość rokuje szkolenie w hokeju na lodzie/rolkach dzieci i młodzieży w Szczecinie, które od kilku lat prowadzi jedna z fundacji. Szczecińskie dziecięce i młodzieżowe drużyny hokeja (na lodzie czy na rolkach) startują w wielu zawodach w Polsce i w Niemczech osiągając wiele sukcesów (rywalizując z drużynami, które mają do dyspozycji lodowiska przez cały rok). Młodzi szczecińscy hokeiści są powoływani do Kadry Narodowej.

W Szczecinie organizowane są turnieje hokeja na lodzie/rolkach dla dorosłych i dzieci, oraz zawody w Ice Cross (wyścigi z przeszkodami na łyżwach) dla dzieci do lat 14-stu. Jest też wiele szkół rolkowych, a samo wrotkarstwo jest dość popularne. W Szczecinie są też świetni trenerzy łyżwiarstwa szybkiego czy figurowego, którzy dadzą rade pociągnąć rozwój tych dyscyplin, o ile będą mieli warunki rozwoju działalności treningowej (podstawową infrastrukturę). W minionym sezonie odbywały się w Szczecinie warsztaty łyżwiarstwa figurowego, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem (przekraczającym możliwości organizatorów)!

Poprawa infrastruktury łyżwiarskiej w Szczecinie otworzyłaby drogę do rozwoju klas sportowych o profilu łyżwiarskim/hokejowym w szczecińskich szkołach czy odrodzenia hokeja jako dyscypliny sportu z osobną sekcją AZS jak miało to miejsce w  latach 90-tych w Szczecinie.

Szczecin jako miasto, a Zachodniopomorskie jako województwo zasługuje na to aby nie odstawać od standardu pozostałych miast w Polsce pod względem infrastruktury sportów zimowych. Utalentowani sportowcy uprawiający sporty łyżwiarskie w Szczecinie/województwie Zachodniopomorskim powinni mieć szanse rozwoju jak ich koledzy w innych miastach Polski.

Nauczeni doświadczeniem innych miast, jako środowisko łyżwiarskie wyrażamy także oczekiwanie, że koncepcja budowy lodowiska na etapie jego projektowania zostanie skonsultowana z przedstawicielami dyscyplin łyżwiarskich, tak aby obiekt, o którego budowę postulujemy posiadał konieczne funkcjonalności.  

Petycje kierujemy do:

Prezydenta Miasta Szczecina

Rady Miasta Szczecin Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Wojewody Zachodniopomorskiego

Ministra Sportu i Turystyki

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,


Stowarzyszenie na rzecz budowy całorocznego lodowiska miejskiego w Szczecinie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie na rzecz budowy całorocznego lodowiska miejskiego w Szczecinie będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Upoważniam Stowarzyszenie na rzecz budowy całorocznego lodowiska miejskiego w Szczecinie do przekazania informacji podanych przeze mnie w tym formularzu następującym stronom:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...