Petycja w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego Skaryszew - Iłża - Granica województwa mazowieckiego

Iłża, dn. 17-10-2017

Stowarzyszenie Iłża 2039
Kolonia Seredzice 12
27-100 Iłża

info@ilza2039.pl
www.ilza2039.pl
facebook.com/ilza2039
tel. 509 621 806Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

 

W nawiązaniu do trwającej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK 9 na odcinku Makowiec – Skaryszew zwracamy się z wnioskiem w imieniu mieszkańców gminy Iłża oraz osób spoza gminy, które popierają mieszkańców w dążeniu do realizacji tego przedsięwzięcia o:

- budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Skaryszew – Iłża,
- zachowanie ciągłości dróg serwisowych wzdłuż projektowanej obwodnicy i dobudowę ciągów pieszo-rowerowych,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego od Iłży w kierunku granicy województwa mazowieckiego.

W ocenie mieszkańców powyższe działania będą naturalnym etapem rozwoju DK 9 jako nowoczesnej i bezpiecznej drogi. Jesteśmy w stanie przygotować i omówić z Państwem szczegółowe rozwiązania do wprowadzenia do projektu obwodnicy.

 

Stan obecny drogi krajowej nr 9 charakteryzuje się następującymi wadami/zagrożeniami:

 1. Według Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 ruch dobowy na odcinku Skaryszew - Iłża kształtuje się na poziomie 9132 pojazdów silnikowych z czego aż 30% stanowią pojazdy dostawcze, ciężarowe i autobusy.
 2. Zgodnie z danymi uzyskanymi od Komendy Miejski Policji w Radomiu latach 2014-2016 tylko na wspomnianym odcinku doszło do 19 zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów w wyniku których 4 osoby poniosły śmierć.
 3. Brak ciągu pieszo-rowerowego powoduje, że piesi i rowerzyści poruszają się po nieutwardzonym poboczu, w sąsiedztwie pędzących samochodów osobowych i ciężarowych. Skutkuje to obniżonym poczuciem bezpieczeństwa wśród niezmotoryzowanych użytkowników drogi co często rodzi konieczność korzystania z samochodu w przemieszczaniu się na krótkie odległości.
 4. Szczególnie niebezpiecznymi miejscami są przejścia drogi krajowej przez wsie Walentynów, Alojzów, Krzyżanowice, Błaziny Dolne, Pastwiska oraz ulica dr. Anki w Iłży. Piesi w tych miejscach korzystają z drogi krajowej w celu dojścia do przystanków, cmentarzy i kościołów (w Alojzowie i Krzyżanowicach). Dodatkowo zauważalny jest ruch pieszych do kościołów: w Alojzowie ze wsi Bujak oraz Walentynów i w Krzyżanowicach z części wsi bliżej cmentarza.
 5. Brak chodnika od zjazdu na stację Orlen do sklepów wielkopowierzchniowych przy ul. Dr Anki w Iłży. Ruch pieszy do nowo wybudowanych sklepów wielkopowierzchniowych odbywa się wąskim poboczem lub przez stację Orlen, dodatkowo odcinek drogi od stacji do wjazdu do sklepów jest nieoświetlony. Stan ten powoduje zagrożenie bezpieczeństwa niezmotoryzowanych uczestników ruchu, ogranicza dostęp do sklepów osobom niepełnosprawnym i rodzicom z wózkiem dziecięcym oraz powoduje konieczność korzystania z samochodu, co zwiększa ruch samochodowy w mieście.
 6. Dodatkowym problemem jest brak przejścia dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wójtowską/Kochanowskiego do granic miasta w kierunku północnym.  

 

Budowa wnioskowanego przez Nas ciągu pieszo-rowerowego przyniesie następujące korzyści:

 1. Poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na omawianym odcinku drogi.
 2. Spowoduje przeniesienie ruchu pieszo-rowerowego z jezdni na ciąg co poprawi także sprawność i bezpieczeństwo ruchu pojazdów silnikowych.
 3. Poprawi dostęp mieszkańcom wsi Bujak, Alojzów, Walentynów, Krzyżanowice, Błaziny Dolne, Pastwiska do przystanków autobusowych, sklepów, szkół, kościołów i cmentarzy zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej.
 4. Połączy drogą rowerową bezpośrednio Radom i Skaryszew z Iłżą najkrótszą z możliwych dróg dojazdowych.
 5. Czas przejazdu rowerem na trasie Radom - Iłża wyniesie ok. 1 godziny 30 minut i będzie najszybszym przejazdem rowerowym łączącym obie miejscowości. Pozwoli to na rozwinięcie turystyki rowerowej pomiędzy miejscowościami. Iłża jako jedno z najstarszych miast w województwie mazowieckim stanowić będzie cel wielu wycieczek rowerowych w regionie, co wpłynie na zmianę charakteru gminy z rolniczej na turystyczną a jednocześnie pozwoli na rozwój tej miejscowości.
 6. Dzięki sprzyjającym rowerzystom rozwiązaniom projektowym wzdłuż planowanej obwodnicy oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego z Iłży w kierunku granic województwa mazowieckiego ułatwiony zostanie bezpieczny dojazd dla rowerzystów do Arboretum w Marculach oraz do atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego.
 7. Budowa tej trasy wpłynie znacząco na rozwój turystyczny Skaryszewa będącego centralnym miastem na szlaku rowerowym i naturalnym miejscem na przerwę i odpoczynek w czasie trwania podróży.  

 

Przedmiotowa budowa ciągu pieszo-rowerowego jest zgodna z założeniami polityki Unii Europejskiej dotyczącymi transportu zawartymi m. in w Białej Księdze Transportu, założeniami zawartymi w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020 oraz dokumentami strategicznymi województwa mazowieckiego. Ponadto budowa ciągu będzie stanowić realizację uwag i wniosków zawartych w Informacji o wynikach kontroli NIK. Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach publicznych. Do wniosku dołączamy podpisy mieszkańców Gminy Iłża oraz osób spoza terenu gminy popierających rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej.  

 

Do wiadomości:
Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży
Ireneusz Roman Kumięga - Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
Marzena Bernat – Wójt Gminy Brody


Stowarzyszenie Iłża 2039    Skontaktuj się z autorem petycji