Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przez tory kolejowe na ulicy Stalowej we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z gorącym apelem o uwzględnienie naszego postulatu dotyczącego budowy przejścia dla pieszych przez tory kolejowe na przedłużeniu ulicy Stalowej we Wrocławiu.

Obecna sytuacja, gdzie brak legalnego przejścia przez tory kolejowe, stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców oraz ogranicza dostępność terenów rekreacyjnych i ogrodów działkowych w tej okolicy wymaga natychmiastowej poprawy. Bezpieczne przejście dla pieszych jest niezbędne, zwłaszcza w kontekście dynamicznie rozwijającej się zabudowy mieszkalnej, wzrastającego ruchu pieszych w omawianym obszarze oraz planów uruchomienia ruchu kolejowego z Dworca Świebodzkiego.

Niewątpliwie istnieją pewne trudności związane z planowaną inwestycją, jednakże koszt utworzenia przejścia dla pieszych jest proporcjonalnie niski w porównaniu do ogólnego kosztu projektu kolejowego. Jest to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz płynności ruchu kolejowego w omawianym rejonie.

Dlatego też, apelujemy o podjęcie działań w celu wyznaczenia bezpiecznego przejścia dla pieszych przez tory kolejowe na wysokości ulicy Stalowej. Budowa takiego przejścia będzie krokiem w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców, wzmocnienia dostępności terenów zielonych oraz bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Podpisz petycję i dołącz do naszej wspólnej inicjatywy dla bezpiecznych i dostępnych przestrzeni dla pieszych w naszym mieście!

Rozdzielnik:

1. Marszałek Województwa Dolnośląskiego

2. Dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP PLK

DW:

Prezydent Miasta Wrocławia


ROD PLON Wrocław    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam ROD PLON Wrocław do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...