BUDOWA HALI SPORTOWEJ W GMINIE NAROL

Reprezentując podpisanych poniżej, oraz na listach załączonych do niniejszego pisma – zwracam się do Burmistrz Miasta i Gminy Narol Pana Grzegorza Dominika i Radnych Gminy z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań celem zabezpieczenia w obecnym roku budżetowym (2019) niezbędnych środków celem rozpoczęcia procesu planowania, projektowania i budowy hali sportowej.  

Jesteśmy jedyną gminą w powiecie w której brakuje takiego obiektu. Powstanie hali sportowej, będzie miało wpływ na życie zbiorowe i wartości, wymagających szczególnej ochrony jakim jest zdrowie nasze i naszych dzieci. Postęp cywilizacyjny, powoduje rozwój we wszystkich aspektach życia, a taka hala będzie miała wpływ na kroczenie na równi ze wszystkimi. Inwestujmy w przyszłość, nie zapominając o teraźniejszości.

Z poważaniem Paweł Bielec