Budowa Literackiej oraz wydłużenie 164 i 170 na Biskupińską

8898CD07-92F8-441C-8D4D-B07C249C969E.jpegDo Władz Miasta Poznania!
My, mieszkańcy Strzeszyna, zwracamy się z prośbą o:

1) pilną budowę brakującego fragmentu ulicy Literackiej (odcinek: rondo Czapskiego - ul. Biskupińska) wraz z brakującymi chodnikami, ścieżkami rowerowymi i oświetleniem,

2) utworzenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Biskupińskiej i Literackiej oraz

3) przedłużenie linii autobusowych 164 i 170 na Stary Strzeszyn (do ulicy Biskupińskiej) - po wybudowaniu brakującego fragmentu Literackiej.

Ulica Literacka jest główną arterią Strzeszyna, tymczasem w omawianym fragmencie jest ulicą o nawierzchni tymczasowej, na etapie projektowania (ze środków Osiedla Strzeszyn). Codziennie poruszają się nią tysiące pojazdów wzbijając tumany kurzu. W obecnym stanie niemożliwe jest przedłużenie linii autobusowych, ponieważ ZTM nie pozwala autobusom kursować po nieutwardzonych drogach. Brak ulicy uniemożliwia również postawienie oświetlenia, jest niebezpieczne dla pieszych i rowerzystów. Po wizji lokalnej z ZDM, MIR i Strażą Miejską - okazuje się, że w obecnym stanie drogi niemożliwe jest także utworzenie przejść dla pieszych przez ruchliwą ulicę Biskupińską na skrzyżowaniu z Literacką.

Północna część Strzeszyna do niedawna była polem, obecnie została prawie całkowicie zabudowana, także budownictwem wielorodzinnym realizowanym przez Miasto Poznań (bloki komunalne ZKZL). Mieszkają tu setki poznanianek i poznaniaków, a brak Literackiej doskwiera także dodatkowo mieszkańcom Starego Strzeszyna,bo niemożliwe jest wydłużenie autobusów łączących wszystkie części Osiedla Strzeszyn w jedną, funcjonalną całość. Brak Literackiej doskwiera mieszkańcom ZKZL oraz całego obszaru rozciągającego się między ulicami Wańkowicza, Puszkina, Wierzyńskiego, Poli Gojawiczyńskiej i Biskupińską.

Mieszkańcy od lat zabiegają o budowę tej ulicy. Prośby te są wsparte działaniami Osiedla Strzeszyn. Ze środków Osiedla została wykonana koncepcja budowy ulicy Literackiej, także ze środków Osiedla trwa teraz projektowanie tej ulicy przez PIM. To Osiedle zabiegało o to, by zbiornik retencyjny przy ulicy Krajeneckiej był projektowany i budowany w wielkości umożliwiającej przyjęcie wody deszczowej także z tego właśnie odcinka Literackiej, co otworzyło możliwość jej projektowania.
Nasze prośby zatem są efektem wielu lat zabiegów i starań Osiedla Strzeszyn i odpowiadają na palące potrzeby mieszkańców nowego kwartału Miasta Poznania w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia (obniżenie zapylenia powietrza) i efektywności podróżowania po mieście, w tym rowerem i komunikacją publiczną.


Dominika Zenka-Podlaszewska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Dominika Zenka-Podlaszewska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...