Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Borek Stary

My niżej podpisani mieszkańcy Borku Starego zwracamy się z prośbą o pomoc w poprawie bezpieczeństwa w naszej wsi i w związku z tym składamy petycję w sprawie wyznaczenia oraz realizacji przejścia dla pieszych, a także umieszczenie tablicy monitoringu prędkości na odcinku drogi wojewódzkiej nr 878 – na wysokości Domu Ludowego, Borek Stary  nr. 84.
Niniejsza petycja zostaje złożona w interesie publicznym.
Należy zauważyć, iż w całej wsi nie ma żadnego przejścia dla pieszych.
W tej części naszej wsi znajduję się Dom Ludowy, (w którym odbywają się zajęcia dla dzieci i dorosłych )  jak również biblioteka, sklep,apteka ,przychodnia oraz przystanki autobusowe.  Brak wyznaczonego i oznakowanego przejścia dla pieszych oraz intensywny ruch samochodowy l stwarza w tym miejscu poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców -  licznych rodzin z dziećmi oraz osób starszych. Na tym odcinku drogi panuje wzmożony ruch, a samochody osobowe oraz ciężarowe bardzo często jadą z nadmierną prędkością. Kontrole policyjne na tym odcinku drogi są skuteczne tylko przy ciągłym ich prowadzeniu. Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której problem zostaje rozwiązany dopiero, gdy zdarzy się wypadek.Nasza wieś podzielona jest DW 878, dzieci mieszkające po jednej stronie drogi nie mają możliwości bezpiecznego dojścia do szkoły.                  Nasze dzieci codziennie narażają swoje zdrowie i życie  przechodząc przez ulicę bez pasów, gdzie popadnie, aby dojść do szkoły.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz.U. z 2014 r. j.t. poz. 260 ze zm.) do zarządcy drogi należy w szczególności utrzymanie dróg i zapewnienie warunków ich bezpiecznego użytkowania. W związku z powyższym wnosimy o analizę sprawy i pozytywne rozpoznanie wniosku poprzez uwzględnienie i wybudowanie ww. przejścia dla pieszych oraz umieszczenia tablicy monitoringu prędkości.


Anna Kościółek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Anna Kościółek będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...