Chcemy przywrócenia starej trasy autobusu linii 255 ZTM Gdańsk, jego dawnej częstotliwości oraz skierowania autobusu 213 do przystanku Szkoła MetropolitalnaZwracamy się do Mieszkańców wsi Kowale, a także Osiedla Świętokrzyskiego oraz dzielnicy Zakoniczyn, Łostowic, a także Borkowa o poparcie inicjatywy przywrócenia starej trasy autobusu linii 255 oraz częstotliwości jego kursowania, wraz z równoczesnym skierowaniem autobusu 213 do przystanku Szkoła Metropolitalna.

Wybudowanie Szkoły Metropolitalnej spowodowało przekształcenie ruchu autobusowego, który jest dostosowany wyłącznie pod uczniów tejże szkoły. Autobus 255 został skierowany na trasę Jankowo- Szkoła Metropolitalna- Olimpijska - Niepołomicka- Świętokrzyska- Pętla Łostowice Świętokrzyska. Zaś dodatkowy autobus linii 156 w kierunku Pętla Siedlce kursuje przez wszystkie osiedla wzdłuż ulic Guderskiego i Jabłoniowej i nie stanowi alternatywnego połączenia dla mieszkańców Kowali z dolnym tarasem Gdańska. 

Autobus linii 255 był szybkim (10 minutowym w czasie poza szczytem ) sposobem na dostanie się do najbliższego węzła przesiadkowego - Pętli Łostowice Świętokrzyska. W czasie szczytu komunikacyjnego kursował z częstotliwością 2 razy na godzinę. Obecnie czas przejazdu wydłużony został ponad dwukrotnie, skierowany został na trasę permamentnie zakorkowaną tj. ulicę Niepołomicką.

Naszym zdaniem zmiana trasy autobusu linii 255 była istotnym błędem. Autobusem podróżowali pracownicy, studenci oraz uczniowie szkół ponadpodstwowych, zatem nie powinniśmy transportu dostowowywać jedynie do uczniów Szkoły Metropolitalnej.  Trasa autobusu nie jest w naszej opinii trasą lepszą tj. mniej zakorkowaną. Po otwarciu ronda Zeusa- Apollina oraz ulicy Glazurowej, korek u zbiegu ulic Zeusa - Staropolskiej zostanie znacznie zmniejszony. Natomiast ulica Niepołomicka na długie lata pozostanie "wąskim gardłem" w Dzielnicy Gdańsk- Południe. Z naszych obserwacji wynika również, że linia 255 staje się nierentowna, ponieważ kursuje prawie pusta. Pominięcie przystanków Osiedle Świętokrzyskie nż oraz Wieżycka ogranicza również trasport mieszkańcom Gdańska. 

Co proponujemy? Skierowanie autobusu 255 na trasę Jankowo (przez Glazurową)- Szkoła Metropolitalna- Zeusa - Osiedle Świętokrzyskie-Łódzka nż- Łostowice Świętokrzyska . Zaś linię 213 wydłużyć o 2 przystanki do przystanku Szkoła Metropolitalna . Rozwiązanie takie sprawi, że Szkoła Metropolitalna zachowa linię obsługującą uczniów, zyska również na częstotliwości kursów, zaś mieszkańcy wsi Kowale będą mogli dojechać szybko do węzła przesiadkowego w Gdańsku. 

Prosimy o dołączenie do inicjatywy!!!!ztm.JPG


Magdalena Gruszecka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Magdalena Gruszecka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...