#chcemytunelu w Rembertowie

My, mieszkanki i mieszkańcy Rembertowa wyrażamy poparcie dla budowy tunelu drogowego w osi ulic: Marsa i Alei Chruściela. 

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż powyższa inwestycja jest w interesie znaczącej większości mieszkańców Dzielnicy, odcinamy się od wszelkich dywagacji i projektów kwestionujących sens powstania w/w: bezkolizyjnej przeprawy przez tory. 

 


Radni: Izabela Kowalska, Marcin Płonka w imieniu mieszkańców i mieszkanek Rembertowa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Radni: Izabela Kowalska, Marcin Płonka w imieniu mieszkańców i mieszkanek Rembertowa do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...