Cofnięcie zmian personalnych w Programie Trzecim PR

 Pani Barbara Stanisławczyk - Żyła

Prezes Zarządu PR S.A.

al. Niepodległości 77/85

00-977 Warszawa

 

Szanowna Pani Prezes,

My, niżej podpisani słuchacze Programu Trzeciego Polskiego Radia, zwracamy się z postulatem cofnięcia wszelkich zmian kadrowych oraz programowych w Programie Trzecim PR, wprowadzanych od początku bieżącego roku, dla których nie znajdujemy merytorycznego uzasadnienia.

Wyrażamy niepokój wobec  zmian, które są wyłącznie wynikiem rozbieżności osobistych poglądów dziennikarzy i Zarządu Polskiego Radia. Trzeba podkreślić, że różnice te nigdy nie miały jakiegokolwiek wpływu na jakość, obiektywizm i merytoryczny poziom audycji, zaś aktualne decyzje personalne i programowe są takim ryzykiem obarczone w dużym stopniu.

W szczególności postulujemy o:

- przywrócenie na antenę Programu Trzeciego wieloletniego redaktora oraz szefa Redakcji Publicystyki  – Jerzego Sosnowskiego, a co za tym idzie – przywrócenie na antenę audycji autorskiej „Trójkowy Wehikuł Czasu”,

- przywrócenie redaktora Marcina Zaborskiego do współprowadzenia audycji „Salon Polityczny Trójki”.

Apelujemy o uwzględnienie faktu, iż kluczową wartością Programu Trzeciego są dziennikarze, którzy cieszą się naszą ogromną sympatią oraz szacunkiem i bez których „Trójka” nie będzie już tym samym radiem.

Mamy nadzieję, iż Pani Prezes przychylnie ustosunkuje się do powyższych postulatów, mając na względzie nasze czynne zaangażowanie w losy Programu Trzeciego.

 

Z wyrazami szacunku,


Członkowie społeczności "Ratujmy Trójkę"    Skontaktuj się z autorem petycji