Uczyńmy z dębu w Szyszkowej pomnik przyrody!

Rada Miejska w Leśnej

ul. Rynek 19

59-820 Leśna

 

Zwracamy się z wnioskiem o uznanie dębu rosnącego w Szyszkowej, gm. Leśna, działka nr 264, za pomnik przyrody.

Drzewo to posiada obwód pierśnicy ponad 6 m, a więc znacznie przekracza szacunkowe wartości minimalne dla tego gatunku. Ze względu na okazałe rozmiary, posiada ono szczególną wartość przyrodniczą. Ponadto na obszarze swojej lokalizacji stanowi wyjątkowy walor krajobrazowy, ze względu na wysokość znacznie przewyższającą nie tylko okoliczne zabudowania, jak również inne drzewa (szacunkowa wysokość to ok. 30 m). Stan zdrowotny drzewa jest dobry, brak jest widocznych śladów próchnicy.

Wybrana przez mieszkańców w drodze internetowego głosowania proponowana nazwa pomnika to "Dąb Szyszkowiak".

 


Redakcja szyszkowa.info    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook