Żądamy bezpłatnego drugiego kierunku na UAM

My, studenci, absolwenci oraz pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, żądamy zniesienia odpłatności za drugi kierunek studiów.

Chcemy, żeby władze naszej uczelni natychmiast zrezygnowały z odpłatności za dodatkowe punkty ECTS, nie czekając na kolejną nowelizację Ustawy o szkolnictwie wyższym. 

Oczekujemy, że władze uczelni opowiedzą się przeciwko polityce, która prowadzi do komercjalizacji szkół wyższych i przerzucaniu kosztów kształcenia na osoby stojące najniżej w hierarchii - chcemy, by uniwersytet stał po stronie swoich studentów.

Podpisujemy się również pod stwierdzeniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 roku, którzy podkreślili, iż prawo do kształcenia na poziomie wyższym stanowi współcześnie jedno z najważniejszych praw gwarantowanych jednostce przez Rzeczpospolitą Polską. 

Uznając, że głos studencki na uniwersytecie jest istotny, domagamy się, by UAM już teraz podjął decyzję o pełnej rezygnacji z odpłatności za studia, jak uczyniły to inne uniwersytety w Polsce, m.in. Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. 

Naszemu żądaniu niezwłocznej decyzji Rektora UAM w tej sprawie towarzyszy przekonanie, że uniwersytet, który wszyscy reprezentujemy, powinien dawać przykład dobrych praktyk rozszerzania bezpłatnego dostępu do edukacji.


Żądamy bezpłatnego drugiego kierunku na UAM    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Żądamy bezpłatnego drugiego kierunku na UAM do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook