Żądamy bezpłatnego drugiego kierunku na UAM

My, studenci, absolwenci oraz pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, żądamy zniesienia odpłatności za drugi kierunek studiów.

Chcemy, żeby władze naszej uczelni natychmiast zrezygnowały z odpłatności za dodatkowe punkty ECTS, nie czekając na kolejną nowelizację Ustawy o szkolnictwie wyższym. 

Oczekujemy, że władze uczelni opowiedzą się przeciwko polityce, która prowadzi do komercjalizacji szkół wyższych i przerzucaniu kosztów kształcenia na osoby stojące najniżej w hierarchii - chcemy, by uniwersytet stał po stronie swoich studentów.

Podpisujemy się również pod stwierdzeniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 roku, którzy podkreślili, iż prawo do kształcenia na poziomie wyższym stanowi współcześnie jedno z najważniejszych praw gwarantowanych jednostce przez Rzeczpospolitą Polską. 

Uznając, że głos studencki na uniwersytecie jest istotny, domagamy się, by UAM już teraz podjął decyzję o pełnej rezygnacji z odpłatności za studia, jak uczyniły to inne uniwersytety w Polsce, m.in. Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. 

Naszemu żądaniu niezwłocznej decyzji Rektora UAM w tej sprawie towarzyszy przekonanie, że uniwersytet, który wszyscy reprezentujemy, powinien dawać przykład dobrych praktyk rozszerzania bezpłatnego dostępu do edukacji.


Żądamy bezpłatnego drugiego kierunku na UAM    Skontaktuj się z autorem petycji