Żądanie OBYWATELI przywrócenia Sędziów: Macieja Czajki, Beaty Morawiec i Katarzyny Wierzbickiej do poprzednich wydziałów w SO w Krakowie

My, Adwokaci, Radcowie Prawni, Prokuratorzy, przedstawiciele innych zawodów prawniczych i nieprawniczych – Obywatele, żądamy uchylenia zarządzeń o zmianie zakresu czynności sędziom: Maciejowi Czajce, Beacie Morawiec i Katarzynie Wierzbickiej.
Żądamy natychmiastowego przywrócenia wymienionych sędziów do ich dotychczasowych wydziałów:
- sędziego Macieja Czajki do Wydziału III Karnego (I - instancyjnego),
- sędzi Katarzyny Wierzbickiej i sędzi Beaty Morawiec do Wydziału IV Karnego (II- instancyjnego).

Tylko w ten sposób cofnięte zostaną skutki bezpodstawnych decyzji naruszających niezawisłość wspomnianych sędziów, gwarantowaną przez Konstytucję RP oraz zapewnione zostanie obywatelom prawo do szybkiego i rzetelnego procesu.

-----

ORGANIZATORZY PROSZĄ O PODPISY ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH, PROKURATORÓW, PRZEDSTAWICIELI INNYCH ZAWODÓW PRAWNICZNYCH I NIEPRAWNICZYCH - OBYWATELI


Dla SĘDZIÓW ZOSTAŁA STWORZONA OSOBNA PETYCJA – KONTAKT dla uzyskania dostępu dla Sędziów: oddzial.krakow@iustitia.pl


Iustitia Oddział w Krakowie&Themis    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Iustitia Oddział w Krakowie&Themis do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...