DELEGALIZACJA PiS – podpisz obywatelski projekt ustawy! Powiedz NIE Kaczyńskiemu i partii Ziobry | checkPRESS.pl

My, poniżej podpisani obywatele, zaniepokojeni naruszaniem zasad demokracji, praw człowieka oraz wartości równości i tolerancji przez partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość (PiS), apelujemy do władz Państwa o podjęcie niezbędnych kroków w celu delegalizacji tej partii.

MÓWIMY WSZYSTKIM POLITYKOM: SPRAWDZAM – PODCZAS KAMPANII WIELU OPOWIADAŁO SIĘ ZA DELEGALIZACJĄ PiS. Czy zmienili zdanie po wygranych wyborach? Jeśli tak, to czas na nas OBYWATELI. 

PiS wypełnia definicję mafii: organizacja przestępcza, nazwa zorganizowanej grupy przestępczej o dużych wpływach, powiązaniach z osobami na różnych szczeblach władzy, policją, biznesem, prowadząca działalność gospodarczą finansowaną z przestępstw. 

Od objęcia władzy przez partię Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, Polska stała się świadkiem systematycznych ataków na demokratyczne instytucje oraz podstawowe prawa obywatelskie. Rządy PiS doprowadziły do osłabienia niezależności sądownictwa, ograniczenia wolności mediów oraz wzrostu dyskryminacji wobec mniejszości seksualnych i etnicznych. Mimo że teraz Partia ta nie jest u władzy, nadal posiada silne zaplecze polityczne i nadal wpływa na życie i przyszłość milionów Polaków – poprzez m.in. upolityczniony wymiar sprawiedliwości. 


1. Naruszanie zasad demokracji

Ograniczenie Niezależności Sądownictwa:
Rząd PiS przeprowadził szereg reform sądownictwa, które miały na celu podporządkowanie sądów władzy wykonawczej. Zmiany w składzie Krajowej Rady Sądownictwa oraz procedury powoływania sędziów ograniczają niezależność sądownictwa i stanowią zagrożenie dla praworządności.
Ataki na Wolność Mediów:
Niezależne media są systematycznie atakowane przez rządzących, którzy stosują represje wobec dziennikarzy oraz starają się ograniczyć dostęp do informacji. Kontrola nad publicznymi mediami i finansowanie przychylnych mediów stanowią próbę monopolizacji przekazu informacyjnego.2. Haniebne i nielegalne reformy prawne

Reforma sądownictwa: Rząd PiS przeprowadził zmiany w składzie Trybunału Konstytucyjnego oraz procedurach powoływania sędziów, co spowodowało kryzys konstytucyjny i podważyło autorytet tej instytucji. Ograniczenie uprawnień Trybunału Konstytucyjnego oraz zmiana reguł jego funkcjonowania wpłynęły negatywnie na sprawność sądownictwa i przestrzeganie zasad praworządności.

Zaostrzenie przepisów dotyczących wolności obywatelskich: Partia Prawo i Sprawiedliwość wprowadziła szereg przepisów ograniczających wolność słowa, prawo do zgromadzeń oraz swobody obywatelskie. Zaostrzenie kar za udział w protestach oraz kryminalizacja niektórych form działalności społecznej stanowią zagrożenie dla demokratycznych standardów państwa prawa.

3. Dyskryminacja i nietolerancja

Dyskryminacja Mniejszości LGBT+:
Rząd PiS propaguje hasło "anty-LGBT+" oraz podejmuje działania ograniczające prawa mniejszości seksualnych. Uchwały anty-LGBT+, które zakazują "propagowania ideologii LGBT+", prowadziły latami do wzrostu nienawiści i przemocy wobec tej społeczności.

Naruszenia praw kobiet:
Polityka partii PiS w zakresie praw reprodukcyjnych i równości płci jest niezgodna z zasadami równości i poszanowania praw kobiet. Ograniczenia dostępu do środków antykoncepcyjnych oraz próby zmiany ustawy o aborcji stanowią atak na prawa reprodukcyjne kobiet i ich godność.


Biorąc pod uwagę powyższe fakty i obserwacje, zwracamy się do władz odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa i demokratycznych zasad o podjęcie natychmiastowych kroków w celu delegalizacji partii Prawo i Sprawiedliwość. Wzywamy do przeprowadzenia śledztwa w sprawie naruszeń prawa oraz działań niezgodnych z zasadami demokracji, a także do podjęcia działań na rzecz ochrony demokratycznych instytucji i wartości.Dziękujemy za zainteresowanie i zachęcamy do podpisania petycji. Każdy podpis jest ważny i stanowi wyraz poparcia dla demokratycznych wartości oraz walki o sprawiedliwość i równość. Wspólnymi siłami możemy przyczynić się do ochrony fundamentów demokratycznego państwa prawa i budowania lepszej przyszłości dla wszystkich obywateli.

Podpisując tę petycję, wyrażasz i podzielasz z nami głębokie zaniepokojenie stanem demokracji oraz praworządności w Polsce i nasze zdecydowane poparcie dla demokratycznych wartości i zasad. Delegalizacja partii Prawo i Sprawiedliwość jest niezbędna dla ochrony fundamentów demokratycznego państwa prawa i zapewnienia przyszłości opartej na zasadach wolności, równości.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Adam Bysiek będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Nie wyświetlimy Twojego adresu publicznie online.

Nie wyświetlimy Twojego kodu pocztowego publicznie online.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Upoważniam Adam Bysiek do przekazania informacji podanych przeze mnie w tym formularzu następującym stronom:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 1000 os.

Dowiedz się więcej...