Dla Zdrowia Jamy Ustnej

Porozumienie Lekarzy i Pacjentów dla Zdrowia Jamy Ustnej

My niżej podpisani, zapoznawszy się z aktualnym stanem fachowej wiedzy opartej na badaniach naukowych, uznajemy znaczenie zdrowia jamy ustnej dla kondycji całego organizmu. W pełni zgadzamy się, że zdrowie zaczyna się w jamie ustnej. Rozumiemy także, iż zaniedbanie w tym zakresie może grozić poważnymi konsekwencjami dla zdrowia i życia, m.in.:

- przyczyniać się do powstawania lub rozwoju chorób ogólnych;  

- utrudniać leczenie specjalistyczne;  

- powodować dyskomfort w życiu prywatnym i zawodowym.

 

Wspólnie pragniemy budować powszechne przekonanie, że piękny uśmiech to przede wszystkim zdrowy uśmiech. Zobowiązujemy się do:

- podejmowania działań, które zwracają uwagę na korzyści z posiadania zdrowego uśmiechu;  

- inicjowania zadań wyraźnie zaznaczających korelacje pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym całego organizmu;  

- upowszechniania znaczenia profesjonalnej i domowej profilaktyki i higieny jamy ustnej, troski o właściwą dietę oraz regularnych wizyt w gabinecie stomatologicznym;

- inicjowania projektów o charakterze edukacyjnym lub promocyjnym, skierowanych do pacjentów zmagających się z chorobami przewlekłymi, skupiających uwagę na znaczeniu zdrowia jamy ustnej w procesie leczenia; 

- inspirowania lekarzy wszystkich specjalności do pogłębiania wiedzy o znaczeniu zdrowia jamy ustnej dla całego organizmu;  

- inspirowania współpracy pomiędzy lekarzami stomatologami, a lekarzami innych specjalności;  

- wykorzystywania własnych kanałów informacyjnych (strony www, media społecznościowe, zebrania, biuletyny, druki etc.) do promocji zdrowia jamy ustnej;

- aktywnego wspierania obchodów Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej (20 marca).

 

Jako sygnatariusze niniejszego porozumienia apelujemy również do najwyższych władz o:

- stanowienie priorytetu dla budowy sprawnego systemu opieki stomatologicznej, który obejmie możliwie największą liczbę Polaków, w szczególności pacjentów z deficytami stomatologicznymi oraz takich grup pacjentów jak: dzieci, kobiety w ciąży, seniorzy, pacjenci z chorobami przewlekłymi;

- regularne podejmowanie działań edukacyjnych oraz promocyjnych w zakresie zdrowia jamy ustnej, w porozumieniu z profesjonalistami oraz pacjentami;

- stworzenie systemu edukacji pacjentów, szczególnie tych, którzy zmagają się z chorobami przewlekłymi lub są w tzw. grupach ryzyka;  

- udostępnienie czasu w mediach publicznych na projekty edukacyjne/kampanie zwiększające świadomość społeczną w zakresie zdrowia jamy ustnej;  

- wspieranie projektów budujących świadomość stomatologiczną Polaków, w tym aktywne włączenie się w obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej (20 marca);  

- edukację lekarzy wszystkich specjalności w zakresie zdrowia jamy ustnej;  

- zwiększenie finansowania systemu publicznego systemu opieki stomatologicznej;

- wspierania w budowaniu przekonania o nierozerwalności medycyny i stomatologii.

 

Inicjatotorzy:

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne PTS

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej


Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...