Dodanie PKD 77.39.Z i 77.29.Z do tarczy 6.0 oraz PFR 2.0

Przedsiębiorcy z pkd 77.39.Z i 77.29.Z


Sz.P. Premier RP – Mateusz Morawiecki
Szanowna Rada Ministrów
Szanowna Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju, w której skład wchodzą:
Polski Fundusz Rozwoju (PFR)
Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP)
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)PETYCJA W SPRAWIE DOPISANIA PKD 77.39.Z i 77.29.Z – tarcza 6.0 oraz PFR 2.0

Przedmiotem niniejszej petycji jest zwrócenie uwagi na brak pkd 77.39.Z oraz 77.29.Z w aktualnie procedowanych i wdrażanych w niedługim czasie programów pomocy sektorom objętym największymi restrykcjami w związku z COVID-19 i tym samym oczekiwanie, że niniejsze pkd zostanie dopisane.

Działalność przedsiębiorców wpisanych do Polskiej Klasyfikacji Działalności pod numerami 77.39.Z oraz 77.29.Z polega na wynajmie sprzętu cateringowego, eventowego i restauracyjnego na wszystkie okoliczności związane z organizacją wszelkich wydarzeń. W głównej mierze są to:
Kongresy (branża zamknięta)
Konferencje (branża zamknięta)
Sympozja (branża zamknięta)
Bankiety (branża zamknięta)
Wesela (branża zamknięta)
Eventy firmowe (branża zamknięta)
Spotkania biznesowe (branża zamknięta)
Imprezy sportowe (branża zamknięta)
Festiwale (branża zamknięta)
Dni miast (branża zamknięta)
Koncerty (branża zamknięta)

Jako przedsiębiorcy reprezentujący w/w pkd jesteśmy wprost proporcjonalnie związani z powyższymi branżami, czyli wszystkimi, które w największym stopniu są objęte restrykcjami od marca 2020 roku. 
Spadki obrotów naszych firm przekraczają ponad 80% w skali rok do roku i są w tym okresie miesiące gdzie spadek wynosi niemalże 100%. Wszystkie powyższe branże, decyzją Rzeczpospolitej Polskiej, zostały zamknięte i otrzymują pomoc od Państwa, to rażącym jest fakt pominięcia kodów PKD 77.39.Z i 77.29.Z, co czyni nas wykluczeniem ze społeczeństwa, wyrzutkami i gorszym sortem, a zapewniam, że tak być nie powinno. Tym bardziej dziwi fakt usunięcia naszego pkd, gdzie w analogiczny sposób pomoc jest podtrzymana dla przedsiębiorców skategoryzowanych pod pkd 77.21.Z (wypożyczalnie sprzętu sprzętu rekreacyjnego i sportowego).
Apeluję zatem do przedstawicieli Rządu RP o pomoc. Apeluję o zdrowy rozsądek i ponowne rozpatrzenie w jakim jesteśmy położeniu i przywrócenie kodów 77.39.Z oraz 77.29.Z jako zasadne do udzielenia wsparcia i pomocy finansowej. Proszę o rozszerzenie tarczy 6.0 o PKD 77.39.Z oraz 77.29.Z. Jeśli budzi to w Państwu niepewności to prosimy jako branża, jako wypożyczalnie, aby dopisać do warunków pomocy wszystkie firmy, które w okresie od 01.03.2020 do końca roku 2020r udowodnią spadek powyżej 80% w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego.  Nasza branża to nie są spadki 30%, 40% czy 60% - nam kategoryzacja po kodach PKD nie jest potrzebna, być może innym branżom również, ale udowodniony spadek o 80% powinien być solidną i niepodważalną podstawą do pomocy. Przed nami kolejne miesiące ciężkich prób psychicznej walki i wytrwania, prosimy zatem raz jeszcze o pomoc i wierzymy, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie zostawi nas samych, jako ostatniej branży z całego sektora MICE.


Łukasz Cieślikowski, Horeca Service    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Łukasz Cieślikowski, Horeca Service do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...