Petycja w sprawie podjęcia prac legislacyjnych w celu uchwalenia ustawy o świeckim charakterze Rzeczypospolitej Polskiej

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 1000 os.

Facebook