PETYCJA PRZECIWKO WYCIĘCIU DRZEW I BUDOWY DROGI W KORYTARZU POMIĘDZY PRZASNYSKĄ 7 A ZYGMUNTA HüBNERA 2, ORAZ ZA UTWORZENIEM W TYM MIEJSCU PARKU

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...
Facebook