PETYCJA O USUNIĘCIE prof. dr hab. Jakuba Steliny z listy pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...