PETYCJA W OBRONIE prof. dr hab. Jakuba Steliny oraz tolerancji, pluralizmu i wolności przekonań w przestrzeni akademickiej.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...