Sprzeciw wobec wprowadzenia opłaty za nadzór parkingowy na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej im.I.J.Paderewskiego w Katowicach

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...