Sprzeciw wobec przedsięwzięcia „Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym, zlokalizowanego przy ulicy Narutowicza 15 w Chorzowie”

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...