Petycja w sprawie odzyskania dla Parku Śląskiego terenów byłego Ośrodka Postępu Technicznego/Międzynarodowych Targów Katowickich

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...