PETYCJA W SPRAWIE BUDOWY CZWARTEGO MIEJSKIEGO AQUPARKU NA OBSZARZE ZACHODNIEJ CZĘŚCI WROCŁAWIA (na terenie wzdłuż ul. Kosmonautów - ograniczonym ulicą 11 Listopada i aleją Architektów)

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...