Ratujmy las Doliwa

kukułka

/ #67 Re:

2013-06-14 10:52

#54: wiesniak -

Na terenie miasta i gminy Łask znajduje się 2617 ha lasów, z czego 1118 ha stanowią lasy prywatne. Największe uroczysko w gminie to: "Kopyść", które zajmuje powierzchnię 236 ha. Kolejnymi pod względem wielkości są uroczyska: "Zielęcice" - 110 ha, "Krucica" - 68 ha, "Rogaczew" - 62 ha. Do granic gminy przylegają duże kompleksy leśne: "Las Poleszyński", "Las Ostrowski", oraz uroczysko "Pałusznica". Natomiast na terenie miasta znajdują się dwa duże kompleksy leśne o łącznej powierzchni 239 ha, jednym z nich jest "Doliwa" położona w Kolumnie, drugim - lasy uroczyska "Kolumna" znajdujące się w płn. części miasta.

W położonych w granicach administracyjnych gminy Łask lasach, dominuje sosna. Rzadziej spotyka się miejsca gdzie gatunkiem głównym jest dąb, grab, brzoza lub olsza. Gatunkami domieszkowymi są: brzoza, dąb, olsza, grab, świerk, topola. W dolinach rzek spotyka się lasy łęgowe, które powstały dzięki okresowemu zalewaniu tych terenów przez wezbraną rzekę.

W 1993 roku na mocy decyzji Rady Miejskiej utworzono Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Las-Kolumna" w celu ochrony starodrzewia sosnowego, o powierzchni 365 ha. Na jego terenie ograniczone jest wycinanie drzew.