Apel o wsparcie spolecznosci wroclawskich Romow rumunskich


Gość

/ #16

2013-07-03 11:58

Nasza społeczność domaga się od Rządu R.P. pełnej ratyfikacji Karty Praw Podstawowych.
Jednym z najważniejszych artykułów KPP UE jest
Artykuł 21
1. Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Zapraszamy do polubienia :
https://www.facebook.com/EuropejskaKartaPrawPodstawowychPetycja
oraz do podpisywanie petycji w tej sprawie :
http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=8604
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook