PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Teresa Wojda

/ #4

2015-04-01 03:24

Przemek Pastewski napisał dzisiaj w dniu 30.03.2015 swoje własne oświadczenie o wypowiedzeniu posłuszeństwa obecnej władzy. Jest to na chwilę obecną jedyne rozsądne działanie, które doprowadzi do ustąpienia rządu i Parlamentu i nowych, całkowicie wolnych wyborów do Zgromadzenia Narodowego poprzez sejmiki ziemskie. Zgromadzenie Narodowe wyłoni nowy rząd i prezydenta, nowe władze, niezależne od partyjnych klik. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Premier Ewa Kopacz Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Oświadczenie o wypowiedzeniu posłuszeństwa. Oświadczam że jestem obywatelem Polski, polskim patriotą dumnym ze swojej Ojczyzny i z Narodu Polskiego.

Wypowiadam posłuszeństwo systemowi politycznemu ,prawnemu i gospodarczemu obecnemu w mojej Ojczyźnie. Będąc obywatelem Polski, pracując, mieszkając i żyjąc z swojej ojczyźnie nie czuje się w tym systemie prawowitym obywatelem. Moje prawa obywatelskie są gwałcone przez władze tego systemu prawnego. Jestem poniżany, okradany i oszukiwany we własnej Ojczyźnie. Rządy Wasze nie służą rozwojowi i naszemu dobru. Oświadczam ze cofam tej władzy swoje przyzwolenie na reprezentowanie mnie na forum wewnętrznym i zagranicznym.

Cofam swoje obywatelskie przyzwolenie na tworzenie jakiekolwiek prawa i realizowanie prawa już istniejącego a niezgodnego z wolą Narodu Polskiego. Cofam Wam mandat na dalsze rządzenie w mojej ojczyźnie, w Polsce. Ponieważ w moim imieniu podejmujecie decyzje dotyczące mojej ojczyzny i moich współobywateli, zapieram się Was, gdyż władza Wasza pochodzi z kłamstwa, oszustwa i grzechu. Nie macie legitymacji Narodu, by ją sprawować Zabraniam Wam dalszego zadłużania Polski, osłabiania Wojska Polskiego, działania na szkodę społeczeństwa. Likwidowania instytucji i gospodarki mojego Państwa.

Z całą stanowczością oświadczam ze wypowiadam posłuszeństwo i zapieram się w wykonywaniu jakiegokolwiek prawa narzuconego przez ten system. Chcę żyć w Polsce wolnej, służącej i szanującej swoich obywateli. Z systemem prawnym, politycznym i gospodarczym stworzonym dla dobra Ojczyzny i jej mieszkańców. Chcę być gospodarzem w mojej ojczyźnie. Przypominam ze to ja jestem suwerenem tego rządu, sejmu i Prezydenta. Ja mam obowiązek ostateczne i wyłączne prawo by wypowiedzieć temu systemowi posłuszeństwo . Naród Polski ma prawo wiedzieć, że żydowskie rozdanie władzy w Magdalence 1989 roku, - nie będzie obowiązywać na wieki. Podpis: Przemysław Pastewski. --------------------------------------------------- Autor nie zastrzega sobie praw autorskich. Zatem każdy, kto czuje sprawy podobnie, może osobiście protest taki do rządu skierować - indywidualnie lub zbiorowo. Zwracam się tu szczególnie do różnego rodzaju organizacji.