Likwidacja licencji na materiały zasobu geod. i kart.


Gość

/ #4

2016-03-04 11:05

Wprowadzenie licencji w formie przewidzianej przez teraźniejsze przepisy skutkuje zwiększeniem biurokracji utrudniającej pracę zarówno ODGiK-om jak i wykonawcom; często prowadzi wprost do zaniżania ilości pobieranych danych przez Wykonawców co skutkuje drastycznym obniżeniem jakości wykonanych opracowań.