Likwidacja licencji na materiały zasobu geod. i kart.

Skontaktuj się z autorem petycji

Temat pod dyskusję został automatycznie utworzony do petycji Likwidacja licencji na materiały zasobu geod. i kart.


Gość

#1

2016-03-04 08:55

Nie pamiętaliście o rzeczoznawcach!! My też jesteśmy tym gnębieni.
z.malinowski

#2 Re:

2016-03-04 09:14

#1: -  

 też powinniście państwo podpisać petycje.

Problem dotyczy wszystkich uczestników rynku wiec nie najważniejsze żebyście w sposób zdecydowany poprzeć petycję


Gość

#3

2016-03-04 09:20

Ponieważ licencja powoduje, że niektóre prace są wykonane nie dokładnie, nie zawierają analizy wszystkich dostępnych materiałów.

Gość

#4

2016-03-04 11:05

Wprowadzenie licencji w formie przewidzianej przez teraźniejsze przepisy skutkuje zwiększeniem biurokracji utrudniającej pracę zarówno ODGiK-om jak i wykonawcom; często prowadzi wprost do zaniżania ilości pobieranych danych przez Wykonawców co skutkuje drastycznym obniżeniem jakości wykonanych opracowań.

Gość

#5

2016-03-04 11:07

Licencje to zbędna biurokracja i niszczenie lasów,dlatego trzeba doprowadzić do natychmiastowej ich likwidacji.
Bart

#6

2016-03-04 16:55

Obecnie obowiązujący system opłat za materiały geodezyjne i wydawania licencji na nie dla geodetów jest zły. Geodeci, aby obniżyć koszty wykonania pracy, w ramach walki o zlecenia, kalkulują, jakie materiały będzie taniej zamówić z PODGIK. Często pobierają nie wystarczające do danej pracy i powoduje to błędy w opracowaniach. Geodeta powinien mieć pełen dostęp do wszelkich przydatnych materiałów w ramach ryczałtu za rodzaj opracowania, tak jak było dawniej. To geodeci tworzą przecież zasób geodezyjny, przeważnie za własne pieniądze.

Waldemar Izdebski

#7 Re: Bart

2016-03-04 17:34

#6: Bart -  

W samej rzeczy. Tylko dllaczego na kilkanaście tysięcy geodetów jedynie 770 osób poparło wnioski z Konferencji z Jachranki 2014 dotyczące likwidacji licenji i przywrócenia ryczałtu? Środowisko jest niestety bezwładne, nadmiernie uległe, łatwe do manipulowania.


Gość

#8

2016-03-04 19:50

Wydawanie licencji wydłuża proces obsługi zgłoszenia prac geodezyjnych jak rownież podraża koszty związane z funkcjonowaniem pzgik

Gość

#9

2016-03-04 21:13

Materiały w zasobie powinny być dostępne bezpłatnie dla każdego obywatela, skoro bezpłatnie trafiają do zasobu. Sposób udostępniania i licencjonowania w obecnym kształcie to powód do wstydu na tworzących tego typu prawo. Likwidacja licencji i unormowanie sytuacji jest jak najbardziej na miejscu.
GośćA

#10

2016-03-05 00:09

Nie mogę zrozumięć, dlaczego przyzwyczailiśmy się, że wykonuąc pracę geodezyjną musimy wnosić jakiekolwiek opłaty a PZGiK pełni rolę biznesową zamiast służebną. Równie dobrze można byłoby wprowadzić opłaty za WZiZT wydawane przez gminy, decyzje i postanowienia administracyjne, odwołania do SKO czy za złożenie zeznania na policji lub urzędzie skarbowym względnie opłata za wstęp do budynku administracji publiczej. W moim przekonaniu walka o przywrócenie ryczałtu to nieporozumienie. Uważam, że wnosząc wartość dodaną do zasobu, wydajesię się, że wzbogacamy nasze państwo.

Proponuję w ogóle uwolnienie od opłat za prace geodezyjne oddawane do zasobu i taki powinien być nasz cel a nie walka o ryczałt który to przy złej woli rządzących może być dla nas ponury.  Proszę tylko porówać wartości - geodeta gdy wykona ciężką pracę i uwierzytelnia dokument wnosi opłatę 50 zł. a petent z ulicy kopie tego samego dokumenu otrzyma za 3 zł. Czy to jest logiczne i sprawiedliwe.

   

 


Gość

#11

2016-03-05 07:53

Obecne przepisy utrudniają prawidłowe i rzetelne wykonywanie prac, skłaniają do "oszczędności" poprzez ograniczenie pobieranych materiałów - dotyczy to zwłaszcza operatów prawnych ( wznowień, podziałów itd.)

Gość

#12

2016-03-05 09:08

Według wielu analiz wykonanych w krajach Unii europejskiej, uwolnienie danych geodezyjnych skutkuje wzrostem gospodarczym o 1 do 1,5 procenta.

Ten wpis został usunięty przez autora (Pokaż szczegóły)

2016-03-05 09:17Gość

#14

2016-03-05 09:20

Wyjaśnienie znaczenia petycji jest zbyt mało czytelne dla laików jak ja. Wytłumaczył mi je znajomy, a jeszcze więcej zrozumiałam dopiero z samych komentarzy.


Gość

#15

2016-03-05 18:22

Mam nadzieję że wreszcie odniesie to skutek. Te licencje to tylko papierologia, której nikt nie kontroluje.

Gość

#16

2016-03-05 19:42

Jest to minimalna zmiana jaką należy zrobić.....

Gość

#17

2016-03-05 19:53

Likwidacja licencji jak najbardziej. Niejednokrotnie płacę za materiały wcześniej przez siebie wykonane i za darmo oddane do PZGiK.

Gość

#18 Re:

2016-03-05 20:05

#10: GośćA -  

 Całkowicie popieram. A tak na marginesie często się zastanawiam co takiego zrobili rządzącym geodeci, że zostali ubezwłasnowolnieni poczynając od 17 maja 1989 roku do dnia dzisiejszego?


Gość

#19

2016-03-06 07:18

Licencje są zbędne - to kolejna forma podatku!!!

Gość

#20

2016-03-06 07:39

To powinien być tylko początek zmian, bo obecnie obowiązujące przepisy stawiają Wykonawcę i Urząd w roli fabryki biurokratycznej, gdzie papier goni papier

Gość

#21

2016-03-06 14:31

Trzeba walczyć z biurokracją

Gość

#22

2016-03-06 19:56

Zwiększa i tak już rozbudowaną biurokrację!
Ula

#23 Re: Podpisuję się pod ty obiema rękami...jestem pracownikiem Ośrodka Dokumentacji

2016-03-06 20:01

#11: -  

 Podpisuję się pod ty obiema rękami...jestem pracownikiem Ośrodka Dokumentacji


Gość

#24

2016-03-07 02:58

Bo akurat ten "dokument" jak rzadko który niczemu nie służy

Gość

#25

2016-03-07 08:25

Wprowadzenie licencji w znacznym stopniu ogranicza stosowanie wszystkich dostępnych materiałów, do wykonania pracy geodezyjnej. Uzyskanie materiałów z zasobu wiąże się ze złożeniem zgłoszenia uzupełniającego, które jest opracowywane ok. tygodnia i wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ograniczenie wykorzystania punktów osnowy do wskazanych przez PODGiK nie służy prawidłowemu dowiązaniu. Ośrodki zwykle nie mają bladego pojęcia o dostępności konkretnych punktów osnowy w terenie. A uzyskanie zamiennych punktów natrafia na duże trudności i wydłuża niepotrzebnie czas wykonania zlecenia o min. tydzień. Licencje ograniczają rozwój firm i znacznie wydłużają okres powstania opracowań geodezyjnych. Wszyscy na tym cierpią. Geodeci, inwestorzy, wykonawcy, sprzedawcy materiałów budowlanych. Korzyści budżetu z tytułu opłat mają się nijak w stosunku do strat spowodowanych przez brak wpływów z podatków kolejnych branż.