Likwidacja licencji na materiały zasobu geod. i kart.

GośćA

/ #10

2016-03-05 00:09

Nie mogę zrozumięć, dlaczego przyzwyczailiśmy się, że wykonuąc pracę geodezyjną musimy wnosić jakiekolwiek opłaty a PZGiK pełni rolę biznesową zamiast służebną. Równie dobrze można byłoby wprowadzić opłaty za WZiZT wydawane przez gminy, decyzje i postanowienia administracyjne, odwołania do SKO czy za złożenie zeznania na policji lub urzędzie skarbowym względnie opłata za wstęp do budynku administracji publiczej. W moim przekonaniu walka o przywrócenie ryczałtu to nieporozumienie. Uważam, że wnosząc wartość dodaną do zasobu, wydajesię się, że wzbogacamy nasze państwo.

Proponuję w ogóle uwolnienie od opłat za prace geodezyjne oddawane do zasobu i taki powinien być nasz cel a nie walka o ryczałt który to przy złej woli rządzących może być dla nas ponury.  Proszę tylko porówać wartości - geodeta gdy wykona ciężką pracę i uwierzytelnia dokument wnosi opłatę 50 zł. a petent z ulicy kopie tego samego dokumenu otrzyma za 3 zł. Czy to jest logiczne i sprawiedliwe.