PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE


Gość

/ #5

2011-10-12 13:06

zawarte w petycji informacje są prawdziwe, poza faktami w nim przytoczonymi należy jeszcze dodać, że nowe prawo wyłącza koncerny globalne z konieczności stosowania Prawa Ochrony Przyrody w zakresie rekultywacji terenów, a rozpoczęcie działalności objętej koncesją uważa się za zaistnienie nieowracalnych skutków prawnych. Oznacza to, że koncesji nie będzie można ani wstrzymać, ani odebrać. W Sądach powszechnych będzie można jedynie dochodzić odszkodowań. Musimy zjednoczyć działania w całym kraju. Gratuluję autorkom petycji. Dobra robota.