Do Ministra Edukacji o uszanowanie konsensusu legislacyjnego z 2021 roku dotyczącego edukacji domowej (homeschoolingu).


Gość

/ #4

2023-03-18 07:21

Jesteśmy z wami :-)