My się na to nie zgadzamy

dr

/ #1 prezesie ustąp !

2012-10-03 15:54

jeżeli red. Skowroński zdecydował się kandydować na prezesa SDP, powinien zrezygnować, dla dobra środowiska, z manifestowania swoich poglądów politycznych