Głos mieszkańców i mieszkanek Konstancina-Jeziorny oraz osób wspierających tą inicjatywę w sprawie pojawiających się w mieście nienawistnych aktów wandalizmu wymierzonych w osoby LGBT+

  Konstancin-Jeziorna, 9 października 2020r. 

 

Szanowny Pan,
Kazimierz Jańczuk
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

Szanowna Pani,
Agata Wilczek
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Konstancina-Jeziorny

Przedstawiciele i Przedstawicielki,
Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny

 

   


My, mieszkanki i mieszkańcy, Konstancina-Jeziorny wyrażamy nasze rosnące zaniepokojenie pojawiającymi się cyklicznie – 24.08.20 r. i 25.09.20 r., aktami wandalizmu nawołującymi do wykluczenia z naszej społeczności osób LGBT+. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na szkodliwość i powagę zaistniałych sytuacji. Udzielić wsparcia sąsiadkom i sąsiadom, którzy poczuli się dotknięci obraźliwymi hasłami oraz zająć stanowisko w tej sprawie.

Umyślne niszczenia mienia prywatnego i publicznego, z którym mieliśmy i wciąż mamy do czynienia jest przedmiotem zainteresowania prawa karnego. Akty wandalizmu, które pojawiły się w naszym mieście zniszczyły lub oszpeciły główne ulice, ścieżki spacerowe, budynki z nową elewacją, skrzynki gazowe, mury oraz zakryły znaki drogowe (szczegółowy wykaz miejsc dostępny jest w Straży Miejskiej Konstancina-Jeziorny). Obserwujemy pojawianie się kolejnych obraźliwych napisów w starych i nowych miejscach, a próby ich usunięcia nie są systemowym działaniem władz. Konstancin-Jeziorna jako miasto reklamujące się hasłem „więcej niż uzdrowisko”, inwestujące
w turystykę, z piękną historią i dumne ze swoich kulturalnych tradycji, traci reprezentatywność i elitarność, kiedy przestrzeń szpecą nienawistne treści. Zależy nam, żeby Konstancin-Jeziorna nieustannie cieszył się opinią miasta otwartego na różnorodność, przyjaznego twórcom – z atmosferą i warunkami przyciągającymi inwestorów. Stanowczo sprzeciwiamy się wszystkim aktom wandalizmu i dewastacji przestrzeni miejskiej, która godzi w wizerunek naszego miasta obniżając jego status.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że powstałe napisy to znacznie więcej niż niszczenie mienia. Ich treść bezpośrednio nawołuje do nienawiści, wspiera uprzedzenia i potęguje strach. Jedno z najbardziej kompleksowych badań dot. mowy nienawiści w Polsce - Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW na zlecenie Fundacji im S. Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji w 2014 r., m.in. udowadnia, że jest ona wymierzona w ludzką godność, odbiera poczucie bezpieczeństwa, powoduje wykluczenie i daje przyzwolenie przemocy. Akceptacja mowy nienawiści w wymiarze społecznym prowadzi do tzw. przestępstw z nienawiści, które definiuje Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ODIHR-OSCE). Mowa nienawiści to zjawisko uznawane za niezgodne z istniejącym polskim prawem (przepisy Kodeksu karnego oraz Kodeksu cywilnego). Znieważanie, pomawianie, grożenie czy nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych jest zabronione i podlega karze na podstawie kodeksu karnego (art. 212, 216, 256, 257). Pragniemy wyrazić sprzeciw wobec opisanych praktyk i zaapelować o systemowe rozwiązanie, które doprowadzi do usunięcia wszystkich nienawistnych haseł.

Chcielibyśmy wyrazić żal i rozczarowanie związane z brakiem reakcji ze strony władz miasta. Apelujemy o wzmożone działania prewencyjne ze strony służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, m.in. skuteczne wykorzystanie monitoringu miejskiego. Uważamy za nasz obowiązek zabranie głosu w tej sprawie, z myślą o przyszłości i zapobieganiu innym przejawom dyskryminacji grup mniejszościowych. Naszym wspólnym obowiązkiem jest reagowanie na wszelkie przejawy mowy nienawiści i wczesna interwencja. Zależy nam na życiu w miejscu, które swoją historyczną różnorodność społeczno-kulturową wykorzysta do budowania poczucia bezpieczeństwa i szacunku, a tym samym uczyni Konstancin-Jeziornę miejscem atrakcyjny dla obecnych i przyszłych mieszkanek i mieszkańców.

 

 

Z poważaniem,
Agata Andruszkiewicz i Paulina Siedlecka

 

   


Agata Andruszkiewicz i Paulina Siedlecka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Agata Andruszkiewicz i Paulina Siedlecka do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook