Apel - grusze jako pomniki przyrody na Górczynie

Apel o przyspieszenie procedury ustanowienia pomników przyrody dla dwóch grusz na Górczynie

Szanowna Pani Izabela Dutkowiak – Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyspieszenie procedury ustanowienia pomników przyrody dla dwóch drzew gruszy pospolitej (Pyrus communis) położonych na terenie Górczyna, w Poznaniu. Mój wniosek o objęcie tych drzew ochroną pomnikową został złożony w dniu 29 lutego 2024 roku, a do tej pory postępowanie w sprawie nie zostało zakończone.

Z odpowiedzi z Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania (z 26 kwietnia 2024 r., znak sprawy KSr-VI.6120.23.2024) wynika, że obecnie w Urzędzie toczy się wiele postępowań dotyczących ponad 900 drzew, w których zawnioskowano o ich objęcie ochroną pomnikową. Rozumiem, że jest to ogromne wyzwanie, jednak chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że ochrona gatunków drzew owocowych, w tym grusz, jest w Polsce stosunkowo rzadka.

Dane z całej Polski, jak również z Poznania, wskazują na to, że wiele cennych okazów drzew owocowych o imponujących rozmiarach ginie z powodu wycinki, na którą nie jest wymagane zezwolenie. Na podstawie analizy danych z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody (https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP) w obrębie gatunku grusza powołano 260 pomników przyrody w Polsce (stan na 19 maja 2024 r.). Szczegółowe dane poniżej, przy czym pragnę przedstawić liczby odnoszące się do gatunków określnych w bazie. Jedną z możliwości opisu drzew grusz jest wskazanie jako Pyrus sp, co nie oznacza, że w obrębie ww. nazwy zawierają się inne gatunki grusz. Niemniej liczba objętych ochroną drzew grusz jest niewielka.

Pomniki przyrody – Grusza (Pyrus sp.)

Polska: 137 pomników przyrody

Województwo wielkopolskie: 38 pomników przyrody

Miasto Poznań: nie ma ustanowionych pomników przyrody jako gatunek Pyrus sp.  

Pomniki przyrody – Grusza pospolita (Pyrus communis)

Polska: 123 pomniki przyrody

Województwo wielkopolskie: 32 pomniki przyrody

Poznań: 1 pomnik przyrody

Drzewa gruszy na Górczynie są wyjątkowo cennymi okazami, nie tylko ze względu na swoje rozmiary i wiek, ale również ze względu na pewną rzadkość gatunku w Poznaniu. Dodatkowo należy podkreślić ich walor krajobrazowy oraz historyczny jako element pozostałości dawnych ogródków działkowych. Objęcie ich ochroną pomnikową pozwoli na zachowanie tych unikalnych drzew dla przyszłych pokoleń, jak również wzbogaci cenną bioróżnorodność Poznania.

 

 

 

20240429_1606381.jpg

 

 

Fot. 1.  Grusza pospolita o obwodzie pnia 168 cm

 

 

20240405_1311281.jpg

 

 

Fot. 2.  Gruszao obwodzie pnia 152 cm, w trakcie kwitnienia, z welonem pędów chmielu zwyczajnego.

 

Ochrona zieleni w dzielnicy jest niezwykle ważna dla mieszkańców. Drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, dają cień w upalne dni i stanowią istotny element krajobrazu, który wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie i jakość życia. Utrata tych drzew byłaby ogromną stratą dla mieszkańców Górczyna i całego Poznania.

W związku z powyższym, apeluję o jak szybsze rozpatrzenie mojego wniosku i przekazanie stosownego stanowiska do Rady Miasta celem powołania pomników przyrody. Jestem przekonany, że ochrona tych drzew jest niezwykle ważna i przyczyni się do zachowania cennych wartości przyrodniczych i poprawy jakości życia mieszkańców naszej dzielnicy.

Załączam również poparcie wyrażone podpisami pod apelem mieszkańców Górczyna i Poznania.

Z poważaniem,

Łukasz Maćkowiak    

 

Do wiadomości

  1. Prezydenta Miasta Poznania
  2. Rada Miasta Poznania

Łukasz Maćkowiak    Skontaktuj się z autorem petycji