Wsparcia dla Dyrektora Jana Ryby wobec postępowania dyscyplinarnego

Do: Małopolskiego Kuratora Oświaty, Barbary Nowak
Od: Społeczności III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie
Data:27 maja 2023

Dotyczy: Wsparcia dla Dyrektora Jana Ryby wobec postępowania dyscyplinarnego

Szanowna Pani Kurator,

Jako społeczność III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, reprezentująca obecnych i byłych uczniów, rodziców, nauczycieli, partnerów szkoły i społeczność lokalną, zwracamy się z prośbą o wsparcie dla Dyrektora Jana Ryby, który stoi obecnie w obliczu postępowania dyscyplinarnego za działania, które podjęte zostały w obronie dobra uczennicy naszej szkoły.

Pan Jan Ryba, dbając o dobro ucznia, zgłosił do Sądu Rodzinnego niepokojącą sytuację jednej z naszych uczennic. W wyniku jego działań oraz śledztwa, matka dziewczyny została oskarżona o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad swoją córką. Pan Ryba, na podstawie zgromadzonych informacji od pedagogów szkolnych i wychowawców, podjął decyzję, która była jak najbardziej poprawna i odpowiedzialna, jak potwierdził Prokurator Okręgowy.

Niemniej, obecnie Pan Ryba stanął w obliczu postępowania dyscyplinarnego, które może skutkować zawieszeniem go w obowiązkach na okres do 12 miesięcy. Naszym zdaniem, jest to decyzja niesprawiedliwa i niewspółmierna do okoliczności sprawy. Działania Pana Dyrektora miały na celu ochronę dobra ucznia, a nie naruszenie praw i obowiązków dyrektora szkoły.

Powszechnie wiadomo, że Pan Ryba cieszy się akceptacją społeczności szkolnej i był zawsze oceniany bardzo dobrze. Jego potencjalne zawieszenie może mieć negatywne konsekwencje dla funkcjonowania naszej szkoły, która jest jedną z najlepiej ocenianych w rankingach ogólnopolskich szkół ponadpodstawowych w Tarnowie.

Jako byli i obceny przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, przez wiele lat mieliśmy okazję obserwować i współpracować z Panem Rybą. Zawsze dostrzegliśmy jego ogromną troskę i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów uczniów, a jego praca była dla nas inspiracją do dalszego działania. Jego działania były zawsze ukierunkowane na dobro uczniów i III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.

Jeżeli działanie dyrektora Jana Ryby nie dawało zadość wszystkim procedurom, z pewnością warto przyjrzeć się tej kwestii i ją wyjaśnić oraz podjąć kroki mające na celu zapewnienie skuteczniejszej systemowej ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą. Zauważamy jednak z niepokojem, że narracja towarzysząca wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec dyrektora szkoły, który działał w ochronie swojej uczennicy oraz brak poparcia dla jego postawy ze strony kuratorium, może wprowadzić atmosferę strachu i zniechęcenia do zgłaszania podobnych przypadków przez innych dyrektorów i pedagogów. Jest to niebezpieczne dla całego systemu oświaty, który powinien zawsze stawiać dobro ucznia na pierwszym miejscu. 

Apelujemy zatem do Pani, jako Małopolskiej Kurator Oświaty, o ponowną analizę działań Pana Dyrektora i odstąpienie od postępowania dyscyplinarnego i zapewnienie, że dobrze zrozumiane dobro ucznia pozostanie zawsze najważniejszą wartością w systemie oświatowym. 


Z inicjatywy przewodniczących
Samorządu Uczniowskiego
III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie
Krystian Macheta - 2009/2010
Dominik Sygnarowicz - 2010/2011
Przemysław Wolowiec - 2011/2012
Mateusz Dzik - 2012/2013
Sylwia Sobol - 2013/2014
Grzegorz Opioła - 2014/2015
Małgorzata D. Litwin - 2015/2016
Kamil Kubala - 2016/2017
Filip Olszówka - 2017/2018
Mirosław Jarosz - 2018/2019
Remigiusz Mietła - 2019/2020 
Alexander Budzik - 2020/2021 
Antoni Zgajewski - 2021/2022
Jan Antoni Kawalerski - 2022/2023

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Kamil Kubala do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...