Okrągły Stół Kobiet - powrót do tzw. "kompromisu aborcyjnego"

131173993_101247665210090_2498346320174023984_o.jpg

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. w sprawie zgodności art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży doprowadziło - w odczuciu wielu kobiet - do naruszenia tzw. „kompromisu aborcyjnego”.

W efekcie naruszenia tego de facto „prawnego kompromisu” rozbudzone zostały podziały społeczne wynikające z niemożliwego do pogodzenia podziału w sferze wartości (aksjologii). Choć istniejący w minionych latach kompromis prawny nie zadawalał wszystkich, to jednak dawał dla większości obywateli satysfakcjonującą opcję pokojowego współżycia społecznego. Każde stanowisko odrzucające ten kompromis, czy to w imię pełnej ochrony życia poczętego, czy to w imię pełnej swobody aborcyjnej – większość społeczeństwa uważa dziś za ekstremalne.

Społeczny sprzeciw po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego - wynikający wśród wielu kobiet z poczucia zagrożenia dla istnienia „kompromisu aborcyjnego” - nie może być wykorzystywany do politycznej gry i wtłaczania w ten protest skrajnych ideologicznych treści. De facto przykryły one dziś lub wręcz wyeliminował kwestię przywrócenia równowagi społecznej w podejściu do kwestii aborcji jaką wyrażał ów prawny „kompromis aborcyjny”. Co grosza narzucono temu protestowi w wielu obszarach zwulgaryzowany język wykluczający jakąkolwiek debatę i rozsądne porozumienie.

Dlatego też nie zgadzając się z tym stanem rzeczy zwracamy się z apelem o zapoczątkowanie uczciwego i racjonalnego dialogu rozsądnie myślących środowisk kobiet z ustawodawcami i rządzącymi, by w pokojowy sposób, bez ideologii i polityki, doprowadzić do rozwiązania zaistniałej sytuacji. Obecna bowiem, prowadzi do eskalacji podziałów i prób demontażu wspólnoty narodowej oraz uderza w bezpieczeństwo i dobro Polaków.

Kierując się takim właśnie pokojowym przesłaniem dialogu i porozumienia powołujemy w otwartej formule „Okrągły Stół Kobiet”.

Chcemy, by „Okrągły Stół Kobiet” stał się platformą porozumienia tych, dla których odpowiedzialność, wolność wyboru i zasadzający się na nich „kompromis aborcyjny” są wartościami, które będą obecne w naszym życiu społecznym i będą kształtować podejście do kobiet również po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Wierzymy, iż w dialogu i rozmowie znajdziemy formę porozumienia, które bez emocji i eskalacji konfliktu doprowadzą do satysfakcjonującego większość kobiet rozwiązania znanego jako „kompromis aborcyjny”.

Zwracamy się do wszystkich, którym leży na sercu doprowadzenie do pokojowego rozwiązania o poparcie i wsparcie naszej inicjatywy. Zwracamy się też do rządzących o podjęcie dialogu zgodnego z okrągłostołową logiką dialogu i z wolą jak najszybszego doprowadzenia do wypracowania stosownego porozumienia w duchu „kompromisu aborcyjnego”.   


Alicja Zawgorodna    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Alicja Zawgorodna do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...