Konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania terenu po targowisku „CIUCHY”

Jeżeli chcesz, żeby dzielnica Rembertów m. st. Warszawy przeprowadziła konsultacje społeczne n/t zagospodarowania terenu po targowisku „CIUCHY” (nr okręgu 30925, nr działek 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8) - PODPISZ PETYCJĘ.

Obecnie brak jest realnych propozycji zagospodarowania tego terenu, którym zarządza dzielnica Rembertów m. st. Warszawy. Jest to jedyna wolna działka miejska na terenie centrum Rembertowa, na którym powstają liczne inwestycje mieszkaniowe. Dlatego uważamy, że teren powinien pozostać ogólnodostępny i służyć wszystkim mieszkańcom. Naszym zdanie to mieszkańcy powinni wskazać przeznaczenie tego terenu tak aby zaspokajał on ich potrzeby.

Jako formę przeprowadzania konsultacji proponujemy procedurę dwuetapową, składającą się z:
- pierwszego etapu w formie warsztatów z mieszkańcami i ankiety on-line,
- drugiego etapu w formie warsztatów Charette z architektami, urbanistami, socjologami, działaczami kultury, środowisk sportowych, Radnymi osiedli i lokalnymi organizacjami społecznymi.

Efektem końcowym konsultacji powinien być raport podsumowujący różne punkty widzenia uczestników obu etapów warsztatów.

Chcielibyśmy żeby uwzględnione zostały postulaty mieszkańców tak aby przeznaczenie terenu zaspokajało ich potrzeby i odpowiadało charakterowi dzielnicy.

zdjecie,pelne,336672,20121104,warszawa-rembertow-strazacka-targowisko1.jpg


Maciej Ciulkin (Projekt Rembertów)    Skontaktuj się z autorem petycji