Kontrola umysłu i konspiracja - Wniosek o śledztwo, w sprawie elektronicznej kontroli umysłu i prześladowań.

Kontrola umysłu i konspiracja - Wniosek o śledztwo, w sprawie elektronicznej kontroli umysłu i prześladowań.

Prokurator Krajowy Zbigniew Ziobro ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze
My niżej podpisani obywatele Polsk,i wnioskujemy o wszczęcie śledztwa, na podstawie Art. 39 konstytucji RP przeciwko zbrodni poddawania ludzi, do eksperymentów naukowych technologią kontroli umysłu na odległość.
W roku 2003 został mi nielegalnie umieszczony elektroniczny microchip RFID, do kości pliczkowej, podczas leczenia zęba, bez wyrażania na to zgody. Spostrzegłem microchip, podczas wszcepiana na terenie jednostki wojskowej w Bolesławcu. Pozycjonowanie wszczepionego microchip RFID umożliwia nakierowanie, na ofiarę pól elektromagnetycznych i zdalny zapis komputerowy zmian zachodzących, w układzie nerwowym człowieka.
Elektroniczna kontrola myślenia to, już tylko zestawienie pozyskanych nielegalnie danych z przypisanymi im oznaczeniami. Przykładem zastosowania takiej technologi są, gry obsługiwane myślami.
Setki ludzi skarży się, na nieustanne kontrolowanie ich treści myślowych i prześladowania ( Gang Stalking ) Liczne dowody wskazują, że technologia ta istnieje w zastosowaniu, przez nielegalnie powołane organy Rządowe.
Przebywanie w warunkach ciągłego promieniowania elektromagnetycznego szkodzi na zdrowie, więc bardzo prosimy o niezwłoczne wszczęcie śledźtwa, wyznaczenie biegłych i przeprowadzenie ekspertyz dowodowych. Nasza wolność nie została pozbawiona, przez sąd i dlatego, każdy z nas ma uzasadnione obawy, o swoje zdrowe i życie.
- Dowód wszczepionego microchip, do kości policzkowej w postaci prześwietlenia Rentgenowskiego znajduje się, pod linkiem poniżej. ( Proszę mieć na uwadze, iż spostrzegłem wszczepiany microchip RFID, w czasie leczenia stomatologicznego.
https://grzegorztborysiewicz503273058.wordpress.com/home/
-Dowody w postaci nagrania głosowego o działaniach tajnych agentów konspiracyjnych, tz. - " Wojaków" którzy zostali wynajęci, w celu przeprowadzenia zamachu na moją osobę. - Brat mojej ( Podstawionej ex Narzeczonej ) Nagabuje mojego brata do uderzenia mojej osoby nożem w czasie 3:15 min postępu nagrania.
https://www.youtube.com/watch?v=NOt02XuLh4Q&feature=youtu.be
- Szykanowanie klientami podstawionej prostytutki w miejscu pracy, oraz groźby z zagrożenia przedstwione pod linkiem ponżej.
https://grzegorztborysiewicz503273058.wordpress.com/testimonial/
- Dowód o stosowaniu technologii zdalnie sczytujących treści myślowe, na podstawie z zeznań grupy ludzi poszkodowanych. Dyskretne wyjawianie tajemnic myślowych ich właścicielowi uciska psychicznie i stanowi metodę używaną, do szykanowania ofiary.
https://www.youtube.com/watch?v=3-ADuduWoSY
Wyrazy szacunku
Grzegorz T Borysiewicz 15.06.2018

RFID_Ghosh.jpg

My niżej podpisani obywatele Polsk,i wnioskujemy o wszczęcie śledztwa, na podstawie Art. 39 konstytucji RP przeciwko zbrodni poddawania ludzi, do eksperymentów naukowych technologią kontroli umysłu, na odległość urządzeniai elektromagnetycznymi.
W imieniu społeczności ludzi identyfikujących, się jako ofiary zdalnej kontroli myślenia, oraz swoim wnioskuję o wyznaczenie biegłych specjalizujących się technologiami micrchip RFID, pola elektromagnetycznego i wojskowych systemów komunikacji radiowej.
.........................................
Przebywanie w warunkach sztucznie wytwarzanych pól elektromagnetycznych, szkodzi na zdrowie, dlatego stworzenie specjalnego wydziału kontrolującego ataki na ludzi z użyciem technologii szpiegujących jest konieczne ze względu na to, że obecnie ofiara nie ma gdzie, się udać gdy potrzebuje pomocy.
W historii ludzkości znane są, już przypadki przeprowadzania kontroli umysłu na odległość ingerencji elektronicznymi urządzeniami, w układ nerwowy człowieka, dlatego ważne jest, tego zapobierzenie.
Każdy człowiek skarżący, się na stosowanie wobec niego technologicznych urządzeń ingerujących, w jego układ nerwowy powinien otrzymać badanie lekarskie, w celu sprawdzenia czy nie został mu wszczepiony microchip służący, do namierzania lokalizacji jego osoby i w przypadku stwierdzenia microchip natychmiastowe jego usunięcie.


Grzegorz T Borysiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Grzegorz T Borysiewicz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook