Kontrola umysłu i konspiracja - Wniosek o śledztwo, w sprawie elektronicznej kontroli umysłu i prześladowań.

Kontrola umysłu i konspiracja - Wniosek o śledztwo, w sprawie elektronicznej kontroli umysłu i prześladowań.

Prokurator Krajowy Zbigniew Ziobro ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze
My niżej podpisani obywatele Polsk,i wnioskujemy o wszczęcie śledztwa, na podstawie Art. 39 konstytucji RP przeciwko zbrodni poddawania ludzi, do eksperymentów naukowych technologią kontroli umysłu na odległość.
W roku 2003 został mi nielegalnie umieszczony elektroniczny microchip RFID, do kości pliczkowej, podczas leczenia zęba, bez wyrażania na to zgody. Spostrzegłem microchip, podczas wszcepiana na terenie jednostki wojskowej w Bolesławcu. Pozycjonowanie wszczepionego microchip RFID umożliwia nakierowanie, na ofiarę pól elektromagnetycznych i zdalny zapis komputerowy zmian zachodzących, w układzie nerwowym człowieka.
Elektroniczna kontrola myślenia to, już tylko zestawienie pozyskanych nielegalnie danych z przypisanymi im oznaczeniami. Przykładem zastosowania takiej technologi są, gry obsługiwane myślami.
Setki ludzi skarży się, na nieustanne kontrolowanie ich treści myślowych i prześladowania ( Gang Stalking ) Liczne dowody wskazują, że technologia ta istnieje w zastosowaniu, przez nielegalnie powołane organy Rządowe.
Przebywanie w warunkach ciągłego promieniowania elektromagnetycznego szkodzi na zdrowie, więc bardzo prosimy o niezwłoczne wszczęcie śledźtwa, wyznaczenie biegłych i przeprowadzenie ekspertyz dowodowych. Nasza wolność nie została pozbawiona, przez sąd i dlatego, każdy z nas ma uzasadnione obawy, o swoje zdrowe i życie.

     My niżej podpisani obywatele Polsk,i wnioskujemy o wszczęcie śledztwa, na podstawie Art. 39 konstytucji RP przeciwko zbrodni poddawania ludzi, do eksperymentów naukowych technologią kontroli umysłu, na odległość urządzeniai elektromagnetycznymi.
W imieniu społeczności ludzi identyfikujących, się jako ofiary zdalnej kontroli myślenia, oraz swoim wnioskuję o wyznaczenie biegłych specjalizujących się technologiami micrchip RFID, pola elektromagnetycznego i wojskowych systemów komunikacji radiowej.
.........................................
Przebywanie w warunkach sztucznie wytwarzanych pól elektromagnetycznych, szkodzi na zdrowie, dlatego stworzenie specjalnego wydziału kontrolującego ataki na ludzi z użyciem technologii szpiegujących jest konieczne ze względu na to, że obecnie ofiara nie ma gdzie, się udać gdy potrzebuje pomocy.
W historii ludzkości znane są, już przypadki przeprowadzania kontroli umysłu na odległość ingerencji elektronicznymi urządzeniami, w układ nerwowy człowieka, dlatego ważne jest, tego zapobierzenie.
Każdy człowiek skarżący, się na stosowanie wobec niego technologicznych urządzeń ingerujących, w jego układ nerwowy powinien otrzymać badanie lekarskie, w celu sprawdzenia czy nie został mu wszczepiony microchip służący, do namierzania lokalizacji jego osoby i w przypadku stwierdzenia microchip natychmiastowe jego usunięcie.Spire_H3.jpg


Grzegorz T Borysiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Grzegorz T Borysiewicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...