Petycja do Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury dotycząca ułatwionej konwersji polskiego prawa jazdy na nowozelandzkie na zasadach wzajemności

Petycja dotyczy zwrócenia uwagi Ministerstwa, lub innej powołanej do tego agencji rządowej i prośby o zajęcie się tematem ułatwionej konwersji polskiego prawa jazdy na nowozelandzkie, co znacznie ułatwiłoby funkcjonowanie Polaków mieszkających w Nowej Zelandii i zrównałoby nasze prawa i przywileje w tym względzie z prawami i przywilejami obywateli innych państw Unii Europejskiej.

My niżej podpisani zwracamy się do Ministerstwa Infrastruktury RP z prośbą o zajęcie się sprawą ułatwionej konwersji polskiego prawa jazdy na nowozelandzkie, na takich samych zasadach jak ma to miejsce w przypadku innych krajów Unii Europejskiej, czyli bez konieczności ponownego zdawania zarówno teoretycznego jak i praktycznego egzaminu. Aby taka ułatwiona procedura mogła dotyczyć posiadaczy polskiego prawa jazdy na takich samych zasadach jak posiadaczy prawa jazdy z innych tzw. starych krajów Unii Europejskiej niezbędna jest współpraca w tej kwestii polskiego Ministerstwa Infrastruktury z jego nowozelandzkim odpowiednikiem. Badając temat ze strony nowozelandzkiej otrzymaliśmy oficjalne pismo potwierdzające chęć współpracy w tym zakresie i ogólne warunki, które musiałyby zostać spełnione, aby taka ułatwiona konwersja mogła przysługiwać posiadaczom polskiego dokumentu, w tym głównie zasada wzajemności.

W załączeniu w/w pismo w oryginale.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Izabella Rogala do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...