Utworzenie parku przy pętli Krowodrza Górka w Krakowie

Do:

  • Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie
  • Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

Zwracam się z prośbą do Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie o rozpoczęcie działań mających na celu utworzenie nowego parku przy pętli Krowodrza Górka wzdłuż przebudowanej linii tramwajowej, pomiędzy ulicami Fieldorfa-Nila i Kluczborską.

Zwracam się z prośbą do Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o udostępnienie terenu pod ten park.

W związku z budową tramwaju na Górkę Narodową przebudowany będzie również fragment torów między Bratysławską a Fieldorfa-Nila. Przy okazji zniknie wiele zieleni na okolicznych działkach, której nie zrekompensują w pełni nasadzenia zastępcze. W związku z tym możnaby ocalić trochę zieleni w tej okolicy poprzez utworzenie parku po wschodniej stronie nowych torów na odcinku między ulicami Kluczborską i Fieldorfa-Nila, w którym mogliby odpocząć zarówno mieszkańcy okolicy jak i osoby czekające na przesiadkę.

DSC_2113.JPG

Proponowany teren to trzy działki w obrębie 44 Krowodrza o różnym stanie prawnym:
- Działka numer 221/2 - należy do osób fizycznych, ale jej mały kawałek obejmuje budowa tramwaju, więc możliwe że będzie wykupiona - powierzchnia 1730 m2
- Działka numer 222 - należy do województwa małopolskiego - oddana w użytkowanie wieczyste szpitalowi Jana Pawła II - powierzchnia 4230 m2
- Działka numer 223 - należy do gminy Kraków - oddana w inne formy władania - powierzchnia 398 m2
Działka 223 jest niewielka i obecnie jest to pas drzew wzdłuż różnych ogrodzeń, więc jeśli nie udałoby się jej dołączyć do parku to nie będzie wielka szkoda, ale warto spróbować, szczególnie że należy do miasta.

Teren ten jest przeznaczony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa na zieleń urządzoną.

ParkAndParkTramwaj1.jpg

Teren ten przylega bezpośrednio do budowy tramwaju, więc rozpoczęcie budowy parku raczej przed zakończeniem prac jest ryzykowne ze względu na możliwość uszkodzenia zieleni w trakcie budowy tramwaju, ale są pewne czynności, które można rozpocząć już wcześniej:

  • wyjaśnienie stanu prawnego działek i potwierdzenie, że można ten teren zagospodarować pod park,
  • zachowanie przeznaczenia na zieleń urządzoną w nowo przygotowywanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • przygotowanie projektu parku w drodze konsultacji społecznych,
  • zabezpieczenie finansowania by park powstał gdy tylko to będzie możliwe.

Uratujmy to co zostanie z naszego zielonego korytarza po budowie nowej linii tramwajowej!

DSC_0059.JPG


Łukasz Chornikowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Łukasz Chornikowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...