Kuratorzy Sądowi - grupa lekceważona przez rząd - poprzyj petycję

03.11.2020 roku  

  Prezes Rady Ministrów      

Panie Premierze, piszę do Pana ten protest jako kurator, ale i obywatel - wyborca w tym kraju. Moje rozgoryczenie dotyczy wstrzymania rozporządzenia nr 145, dot. zmiany wynagrodzenia Kuratorów Sądowych, mimo zawartego wcześniej porozumienia w lipcu 2019r. Pana rząd miał pół roku, aby taki dokument przygotować, jednak tak się nie stało. Realną pracę niestety rozpoczęto dopiero w sierpniu 2020r, to jest po pół roku od dnia w którym dokument miał realnie obowiązywać. Rozporządzenie przeszło całą drogę legislacji, w tym również opinię na temat skutków finansowych dla budżetu państwa, a mimo to Pan go nie podpisał. W tym miejscu właśnie przypomniają mi się Pana słowa z mównicy sejmowej, podczas jednego ze swoich wystąpień. Mówił Pan wówczas” że będzie Pan rządził tak, żeby być silnym wobec silnych, a uczciwym i sprawiedliwym wobec słabszych. Niestety czas pokazał, że działa Pan zupełnie odwrotnie. Czy w uczciwym Państwie to właśnie wielkość grupy zawodowej i jej siła winna być jedyną wykładnią decyzji rządzących??. Zgadzam się, że obecna sytuacja w kraju nie jest łatwa, a przyszłość niepewna. W tym samym trudnym roku jednak podpisywał pan lekką ręką szereg dokumentów zwiększających wynagrodzenie znacznie większym grupom zawodowym, nie martwiąc się wówczas o stan finansów państwa   Policja aktualnie liczy niecałe 100 tyś funkcjonariuszy - Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw – dodatek wypłacany miesięcznie, dla każdego policjanta, funkcjonariusza służby więziennej, który po 25 latach pozostanie w służbie, w kwocie 1500 złotych, a po 28 latach 2500 złotych miesięcznie. W tym samym roku ta grupa zawodowa otrzymała również podwyżki wynagrodzenia    

- Chwali się także fakt, iż zrealizował Pan ów porozumienie z pracownikami ogólnie pojętego wymiaru sprawiedliwości. W marcu, a więc w samym środku pierwszej fali pandemii, przekazał Pan środki dla pracowników sądownictwa, których liczba na dzień dzisiejszy to około 20 tyś osób w skali kraju, pomijając niestety jedynie nasza grupę zawodową    

W tym miejscu czas natomiast przytoczyć aktualną sytuację kuratorów sądowych, których to rozporządzenie Pan pominał. Podwyżka dla tej grupy zawodowej po 10 latach stagnacji, miała  wynieść zaledwie około 400 złotych na etat. Aktualnie aplikant kuratorski, notabene pracownik wymiaru sprawiedliwości, zarabia poniżej najniższej krajowej, a kurator zawodowy 2800 złotych netto, bez dodatku terenowego.  Na tle powyższych wyliczeń należy także zauważyć, iż kuratorów sądowych w skali kraju jest jedynie nieco ponad 5 tyś.     Niestety jednak to właśnie przy tak nielicznej grupie zawodowej wykazał się Pan rzekomą troską o budżet państwa. Jak wynika z powyższych wyliczeń, na nasze zrozumienie w tej kwestii liczyć Pan niestety nie może.  Dlaczego? To bowiem właśnie ta nieliczna grupa ludzi wykonuje wszystkie zadania przewidziane w kodeksie karnym z wyjątkiem kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Do naszych obowiązków należy nadzorowanie kary ograniczenia wolności, nieuiszczonej grzywny, kontrola wszystkich kar orzeczonych w zawieszeniu, dozór elektroniczny, prace społeczne na rzecz lokalnych podmiotów, realizacja obowiązków nałożonych przez sąd w wyrokach, przeprowadzania wywiadów środowiskowych. Pion rodzinny natomiast odpowiada m.in. za kontrolę rodzin z ograniczoną władzą rodzicielską, leczenie alkoholowe osób uzależnionych, nadzory związane z demoralizacją nieletnich, kontrolą osób ubezwłasnowolnionych, czy wreszcie realizacja postanowień o przymusowym odebraniu dziecka. Aktualnie jestem podobnie jak Pan zaniepokojony protestami jakie przechodzą przez nasz kraj. Wsłuchując się jednak w nastroje jakie teraz panują w mojej grupie zawodowej,  obawiam się, iż w niedługim czasie również kuratorzy rozpoczną akcje protestacyjną, co jeszcze nie zdarzyło się  w całej znanej mi historii kurateli sądowej.  Dotychczas grupa ta jawiła się jako lojalna, dyplomatyczna, wyrozumiała, mająca zawsze na względzie dobro czynności i osób jakie się im powierza. Jednak niezadowolenie po Pana decyzji jest tak ogromne, że akcja protestacyjna nie była jeszcze nigdy tak blisko.    Nadmienie rówież, iż mimo aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju, kuratorzy nie zostali wycofani ze swoich działań. Nadal bowiem wykonują wywiady środowiskowe w sprawach karnych i rodzinnych, bezpośrednio w domach podopiecznych, chociażby wszędzie tam, gdzie docierają sygnały o możliwości zagrożenia dobra dziecka. Bierzemy również udział w kontaktach rodziców z dziećmi, czy w końcu zajmujemy się wykonywaniem postanowień  o zabezpieczeniu dziecka, przez jego odebranie i umieszczenie w rodzinie zastępczej na postanowienia sądu. Wykonując te obowiązki nigdy nie otrzymaliśmy żadnych dodatków czy premii, jak inne grupy zawodowe w związku z narażeniem na COVID19.  Decyzja Pana więc jest szczególnie krzywdząca właśnie dla naszej grupy zawodowej. Nadal liczę na ponowną analizę sytuacji kuratorów pod kątem wstrzymanych prac nad rozporządzeniem nr 145. .  

Z poważaniem rozgoryczony (kurator sądowy)  


Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...