Likwidacja pomnika i odebranie skwerowi imienia ks. Henryka Jankowskiego

Radni Miasta Gdańska,
my - osoby podpisujące niniejszą petycję - wnosimy o likwidację pomnika ks. Henryka Jankowskiego oraz odebranie jego imienia skwerowi.
Petycja nasza ma związek z doniesieniami medialnymi ujawniającymi fakt wieloletniego krzywdzenia dzieci przez pedofilskie czyny ks. Jankowskiego. Zła tego nie są w stanie wymazać dobre uczynki jakie niewątpliwie były dokonywane przez ks. Jankowskiego.
Z poważaniem,
Obywatele przeciwko pedofilii472347.jpg


Obywatele przeciwko pedofilii    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Obywatele przeciwko pedofilii będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...