List otwarty do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tragiczna sytuacja artystów w czasie pandemii koronawirusa.

W związku z pandemią koronawirusa na świecie, w Polsce wprowadzone zostały przepisy, które mają ograniczyć jego rozprzestrzenianie. Wszyscy obywatele naszego kraju powinni poczuć się w tej sytuacji współodpowiedzialni za zdrowie swoje i współobywateli. Ze zrozumieniem i pokorą podchodzimy do tej sytuacji. W tej trudnej rzeczywistości artyści niemalże wszystkich dziedzin sztuki zostali pozbawieni z dnia na dzień jakichkolwiek możliwości zarabiania pieniędzy oraz możliwości utrzymania siebie i swoich rodzin. Dotyczy to w największym stopniu artystów niezależnych, którzy w większości pracują na umowy zlecenie, umowy o dzieło czy tzw. "umowy dorozumiane" wykonując swoje zadania na scenach oraz prowadząc edukację w domach kultury i innych ośrodkach. Krzewią oni swoją pracą kaganek oświaty kulturalnej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Jest to najczęściej praca mało płatna lecz dająca ogromną satysfakcję i wypełniająca misję oświatowo kulturalną, która jest dla nich rekompensatą za niskie zarobki. Najczęściej jest to jedyne źródło dochodu dla tych artystów, które zapewnia im (skromne) utrzymanie. W zaistniałej sytuacji artyści w naszym kraju z dnia na dzień zostali odcięci od możliwości zarabiania i pozostawieni bez jakiejkolwiek pomocy. Artyści zatrudnieni w teatrach są również w bardzo trudnej sytuacji, gdyż wynagrodzenie za odwołane spektakle stanowi lwią część ich zarobków. Jednak sytuacja artystów niezależnych jest po prostu tragiczna - z dnia na dzień stracili oni wszelkie źródła dochodu.

Dlatego prosimy Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby przyjrzał się tej sprawie i wyciągnął pomocną dłoń do ludzi, którzy prowadzą edukację kulturalną oraz godnie prezentują swoją sztukę na scenach Polski, Europy i świata będąc zarazem najsłabszym i najbardziej wrażliwym ogniwem polskiej kultury i sztuki na zmieniające się warunki finansowe. Bez ciężkiej pracy tych artystów, instruktorów i pedagogów malała będzie społeczna wrażliwość na wszystkie dziedziny sztuki w naszym kraju. Ucierpią na tym szkoły artystyczne, teatry, filharmonie, film, pozostałe instytucje kultury i w efekcie całe społeczeństwo.

Pozostawiam do rozważenia przez Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nasze propozycje rozwiązania tej trudnej dla środowiska sytuacji:

1) Zapomoga w ustalonej przez Ministerstwo wysokości dla artystów i instruktorów którzy wykażą podpisane już umowy zlecenia lub umowy o dzieło bez możliwości ich wykonania ze względu na pandemię koronawirusa.

2) Rekompensata w wysokości 80% dochodów odwołanych spektakli i zajęć edukacyjnych określonych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. 

ZASP Poznań oraz całe środowisko artystyczne w kraju wierzy, że los kultury i sztuki polskiej oraz polskich twórców niezależnych leży głęboko w sercu Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i odpowie nam Pan pozytywnym odzewem na naszą bardzo ciężką, a wręcz tragiczną sytuację w jakiej się znaleźliśmy.

 


Adrian Rzetelski wiceprzewodniczący ZASP Poznań    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Adrian Rzetelski wiceprzewodniczący ZASP Poznań będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...