RELIGIA LUB ETYKA W SZKOLE DLA KAŻDEGO UCZNIA - OPOWIADAMY SIĘ ZA WYCHOWANIEM DO WARTOŚCI

Pan Andrzej Duda PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan Szymon Hołownia MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani Barbara Nowacka MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ  

    Jako nauczyciele zatroskani o młode pokolenie, w duchu oczekiwań większości obywateli, postulujemy jak najszybsze zawarcie porozumienia w kwestii moralnego i etycznego kształcenia naszych dzieci i młodzieży poprzez nadanie lekcjom religii oraz lekcjom etyki, obecnym od 33 lat w polskich szkołach, statusu zajęć obligatoryjnych, jako wymiennych przedmiotów szkolnych. Wobec rosnących problemów młodego pokolenia, żyjącego pod coraz większą presją multimediów, w których ginie przekaz uniwersalnych i duchowych wartości oraz doświadczającego negatywnych skutków rozpadu więzi rodzinnych i ogólnospołecznych, uważamy, że polska szkoła winna jeszcze bardziej wesprzeć rodziców w procesie wychowania ich dzieci, co posłuży zarówno ich indywidualnemu, jak i społecznemu dobru. Dlatego nawiązując do Preambuły Konstytucji RP, w której czytamy my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł […] w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem” postulujemy wcielenie w życie naszego apelu w imię wzajemnego szacunku i społecznego porozumienia. To w szkole dzieci na każdym etapie rozwoju otrzymują coraz bardziej wyspecjalizowaną wiedzę, dzięki której rozwijają się intelektualnie i pogłębiają nabywane umiejętności praktyczne. Jednak, aby dojrzewać do pełni człowieczeństwa, każdy młody człowiek szuka pogłębionych odpowiedzi na pytania egzystencjalne, moralne i etyczne. Obecność religii i etyki w szkole na każdym etapie kształcenia służy właśnie temu moralnemu i duchowemu rozwojowi dzieci i młodzieży.  Dla większości rodziców posyłających dzieci na lekcje religii, oprócz tego, że jest ona pomocą w przekazie wiary, jest ona też wychowaniem dzieci do wartości moralnych, nauką tolerancji wobec innych niż chrześcijańskie poglądów, przestrzenią do zadawania pytań i szukania na nie indywidualnych odpowiedzi. Jesteśmy przekonani, że rodzice posyłający swoje dzieci na lekcje etyki, czynią to również w nadziei, że wychowanie do uniwersalnych wartości realizowane w szkole, skutecznie wspiera rozwój moralny ich dzieci. Dlatego dziwi nas obecne otwieranie pola potencjalnego konfliktu związanego z ograniczaniem nauczania religii i etyki w polskiej szkole, wbrew oczekiwaniom większości społeczeństwa oraz pozbawianiu nauczycieli tych przedmiotów pewności zatrudnienia.   Prosimy ponadto o wsparcie naszego apelu w sytuacji, gdy coraz większy odsetek uczniów nie odbiera żadnej edukacji aksjologicznej w szkole, czego pośrednim skutkiem wydają się rosnące problemy psychiczne naszych dzieci i podejmowanie przez nie zachowań zdrowotnie ryzykownych. Jako nauczyciele oddani swojej pracy i nadal gotowi do udzielania niezbędnego wsparcia swoim uczniom, apelujemy do Pana Prezydenta, Pana Marszałka, Pani Minister oraz do wszystkich osób i środowisk, którym leży na sercu dobro młodego pokolenia o doprowadzenie do społecznego konsensusu w kwestii wychowania do wartości w polskiej szkole.    

W imieniu Stowarzyszenia Katechetów Świeckich - przewodniczący Piotr Janowicz nauczyciel religii  

W imieniu środowiska nauczycieli etyki i filozofii autor petycji do MEN w sprawie wliczania do średniej ocen z etyki i religii - doktor Dawid Lipski nauczyciel etyki


Stowarzyszenie Katechetów Świeckich    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie Katechetów Świeckich będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...