List Otwarty do Dyrekcji XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Warszawa, 6 listopada 2020 roku 

Pani Anna Szczepańska-Filipp 

Dyrektorka XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego 

ul. Platynowa 1 00-808 Warszawa

 

LIST OTWARTY

Szanowna Pani Dyrektor! 

 

Jako absolwentki i absolwenci XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Stefana Żeromskiego w Warszawie wyrażamy głębokie zaniepokojenie doniesieniami medialnymi, w tym w szczególności artykułem Małgorzaty Zubik Błyskawice Strajku Kobiet zakazane w dobrych liceach w Warszawie. ”Musiałem zmienić profilowe zdjęcie” opublikowanym 5 listopada 2020 roku w Gazecie Stołecznej, dotyczącymi uniemożliwiania uczennicom i uczniom manifestowania swojego poparcia dla trwającego Strajku Kobiet. 

 

W ostatnich dniach na ulicach wielu miast w Polsce i w ośrodkach polonijnych dochodziło do protestów, w których głównie młodzi ludzie sprzeciwiali się zaostrzeniu prawa do aborcji w Polsce. Ten masowy ruch jest, naszym zdaniem, przejawem buntu wobec zawłaszczania sfery publicznej przez środowiska skrajnie prawicowe. Ze względu na trwającą pandemię protest ten przybiera różne formy – jedną z nich jest manifestowanie swoich przekonań w przestrzeni szkolnej, co ze względu na okoliczności możliwe jest jedynie wirtualnie – w trakcie lekcji prowadzonych w trybie zdalnym. Posługiwanie się – między innymi – znakiem błyskawicy jest przejawem zaangażowania społecznego, odpowiedzialnej postawy obywatelskiej, która powinna być doceniana przez nauczycieli naszego Liceum. Przypadki ograniczania tych postaw wśród uczniów poczytujemy jako zamach na ich konstytucyjne prawo do wyrażania swoich poglądów (wynikające z normy art. 54 Konstytucji RP).

 

Wobec nieprawdziwych informacji przekazywanych przez niektóre media, odnoszących się do symboliki protestu, pragniemy przywołać stanowisko historyczek i historyków sztuki związanych z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego:

Błyskawica i piorun to znak gniewu, oburzenia, ale również siły i szybkości działania. Symbol ten funkcjonował także w polskiej symbolice wojskowej. Wykorzystywanie go przez Ogólnopolski Strajk Kobiet nie ma nic wspólnego z nadużyciem, gdyż jest to jeden z najdawniejszych, funkcjonujących w wielu kulturach, powszechnie zrozumiałych, archetypicznych wręcz znaków. Wiązanie go z symboliką faszystowską jest zaś albo świadomą manipulacją, obliczoną na niewiedzę odbiorców, albo przejawem głębokiej ignorancji.

 

Wierzymy, że szkoła powinna być przede wszystkim bezpieczną przestrzenią dla wszystkich uczennic i uczniów, ale także pełnić funkcję forum – miejsca otwartego na dialog, konstruktywną dyskusję o kształcie społeczeństwa i świata. Właśnie w ten sposób wspominamy nasz czas spędzony w Liceum. Pragniemy podkreślić, że dla nas zawsze było to miejsce dyskusji i wymiany poglądów. Wierzymy, że nadal priorytetem dla Pani Dyrektor jest promowanie postaw zorientowanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, proeuropejskich, a także szacunek dla różnorodności.

 

Pojawiające się doniesienia medialne godzą w dobre imię Szkoły, na które składa się wspólny wysiłek nauczycielek i nauczycieli, kilku pokoleń absolwentek i absolwentów oraz obecnych uczennic i uczniów. Zwracamy się do Pani Dyrektor z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wspomnianych doniesień medialnych, które – jak wierzymy – są wynikiem nieporozumienia. Mamy nadzieję, że nasze Liceum pozostaje miejscem, w którym aktywny udział w kształtowaniu rzeczywistości społecznej jest promowany, a wolność wyrażania poglądów gwarantowana przez władze Szkoły. 

Z wyrazami szacunku, 

Absolwentki i Absolwenci XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego

 

 

Do wiadomości: Redakcja “Gazety Stołecznej”