List Otwarty psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów do władz oraz mediów w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dn. 22.10.2020 r.

Szanowny Pan Prezydent Andrzej Duda

Szanowny Pan Premier Mateusz Morawiecki

Szanowna Pani Marszałek Elżbieta Witek

Szanowny Pan Marszałek Tomasz Grodzki

Szanowny Pan Minister Zdrowia Adam Niedzielski

 

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października br. dotyczącego aborcji. Za niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uznano przepis dopuszczający przeprowadzanie zabiegu aborcji w sytuacji, kiedy „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.   Jako psychoterapeuci, psychologowie i psychiatrzy przestrzegamy przed konsekwencjami  decyzji Trybunału Konstytucyjnego dla życia psychicznego jednostki, rodziny, społeczeństwa. Kobieta, która dowiaduje się, że jej płód jest nieodwracalnie  uszkodzony doświadcza traumy, rozpaczy, depresji, często poczucia winy i lęku. W tej dramatycznej sytuacji przyszli rodzice potrzebują pomocy i wsparcia w procesie podejmowania decyzji co do kontynuacji lub przerwania ciąży, tak by mogli uwzględnić wiele aspektów ich życia psychicznego, okoliczności w jakich żyją, jak również aktualną wiedzę medyczną. Pozbawienie ich możliwości  wyboru naraża  na doświadczanie przemocy, co jest czynnikiem zaburzającym zdrowie psychiczne. Kobiety zmuszone do donoszenia ciąży  w sytuacji nieodwracalnie uszkodzonego płodu narażone są nie tylko na depresję, zespół stresu pourazowego, czy inne zaburzenia psychiczne, ale także na  bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. Oznacza to tym samym zagrożenie dla stabilności całej rodziny i narażenie zdrowia psychicznego kobiet i ich bliskich, a przez to także całego społeczeństwa. Nikogo nie powinno się przymuszać do heroizmu pod rygorem prawa karnego.   W szczególności w sytuacji pandemii, gdy wszyscy przeżywamy zagrożenie i niepewność, takie stanowisko Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodne z oczekiwaniami dużej części społeczeństwa, nie dając prawa wyboru i możliwości podjęcia suwerennej decyzji. Orzeczenie to jest wyrazem braku kompetencji w chronieniu życia i zdrowia, ograniczeniem praw człowieka, praw kobiet i ich partnerów do decydowania o swoim życiu, nieuzasadnionym ograniczeniem praw reprodukcyjnych, tak jak zostały one zdefiniowane przez Światową Organizację Zdrowia: „Podstawą praw reprodukcyjnych jest uznanie podstawowego prawa wszystkich par i jednostek do decydowania swobodnie i odpowiedzialnie o liczbie, odstępach czasowych i momencie sprowadzenia na świat dzieci, prawa do informacji, dostępu do środków które to zapewniają, a także prawa do utrzymania najwyższego standardu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Te prawa implikują również prawo wszystkich do podejmowania decyzji dotyczących ich reprodukcji w sposób wolny od dyskryminacji, przymusu i przemocy”.

mgr Hanna Pinkowska-Zielińska, psychoterapeutka
mgr Krystyna Mierzejewska-Orzechowska, psychoterapeutka, psycholożka
prof. dr hab. n. społ. Barbara Józefik, psychoterapeutka, psycholożka
prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro, psychoterapeuta, psychiatra
prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba, psychoterapeuta, psychiatra
prof. dr hab. n.med. Dominika Dudek, psychiatra
dr hab. n.med. Mariusz Furgał, psychoterapeuta, psychiatra
prof. dr. hab. n. med. Józef K. Gierowski, psycholog
dr hab. n. społ. Grzegorz Iniewicz, psychoterapeuta, psycholog, prof. UJ
dr n. społ. Bernadetta Janusz, psychoterapeutka, psycholożka
dr hab. n. med. Maciej Pilecki, psychoterapeuta, psychiatra
mgr Anna Dziubińska-Starska, psychoterapeutka, psycholożka
dr n. med. Rafał Bornus, psychoterapeuta, psychiatra
mgr Ewa Chalimoniuk, psychoterapeutka, psycholożka
dr n. med. Roman Ciesielski, psychoterapeuta, psychiatra
dr n. med. Grzegorz Mączka, psychoterapeuta, psycholog
dr n. med. Łukasz Müldner- Nieckowski, psychoterapeuta, psychiatra, seksuolog
dr n. społ. Bogusława Piasecka, psychoterapeutka, psycholożka
mgr Anna Bersz, psychoterapeutka, psycholożka
dr hab. Barbara Tryjarska, prof. UW
dr n. med. Lidia Popek, psychoterapeutka, psychiatra
dr n. med. Krzysztof Szwajca, psychoterapeuta, psychiatra
mgr Jarosław Gliszczyński, psychoterapeuta, psycholog
mgr Monika Janczura, psychoterapeutka, psycholożka
mgr Olga Józefik-Chojnacka, psychoterapeutka, psycholożka
mgr Krzysztof Klajs, psychoterapeuta, psycholog
lek. med. Feliks Matusiak, psychoterapeuta, psychiatra
mgr Zofia Milska-Wrzosińska, psychoterapeutka, psycholog
mgr Agata Siwiec-Bek,  psychoterapeutka, psycholożka
lek. med.  Bartłomiej Taurogiński, psychoterapeuta, psychiatra
lek. med. Barbara Wojszel, psychoterapeutka, psychiatra
dr n. społ. Bartosz Zalewski, psychoterapeuta, psycholog
mgr Maja Zagajewska,  psychoterapeutka, psycholożka
dr n. med. Cezary Żechowski, psychoterapeuta, psychiatra
dr n. społ. Lucyna Drożdżowicz psychoterapeutka, psycholożka
dr n. społ. Swetlana Mróz psychoterapeutka, psycholożka
dr n. med. Rafał Jaeschke psychiatra
lek. med. Violetta Ambroziak-Krzysztofowicz psychoterapeutka, psychiatra
mgr Jerzy Dmuchowski psychoterapeuta
mgr Joanna Vogt psychoterapeutka, psycholożka
mgr Martyna Szewczyk psychoterapeutka, psycholożka, seksuolog
mgr Agata Igielska psychoterapeutka, psycholożka
mgr Justyna Guzik psychoterapeutka, psycholożka, seksuolog
mgr Michał Głuszek psychoterapeuta, psycholog
mgr Izabela Trybus psychoterapeutka
mgr Danuta Golec psychoterapeutka psychoanalityczna, psycholog
mgr Dominika Banach psychoterapeutka, psycholożka


Hanna Pinkowska-Zielińska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Hanna Pinkowska-Zielińska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...