miejsce do driftu slask

Z uwagi na brak legalnych miejsc do driftu na całym Śląsku i nie tylko, podjęliśmy kolejna próbę pisania pism o wydzielenie takiego miejsca, nie kolejnego profesjonalnego toru gdzie zaraz znów będzie zakaz, tym razem pisma będą składane w każdym urzędzie w pobliskich miastach, oraz będą poparte podpisami osób z całego województwa i nie tylko ponieważ problem jest ogólnowojewódzki. 

W Katowicach mamy jeden obszar w lesie gdzie do tej pory trenowaliśmy, niestety mieszkańcy ciagle wzywają policje oraz nagłośnili sprawę w mediach, stad decyzja by również nagłośnić nasz problem z brakiem miejsc :) media już zostały poinformowane a teraz musimy zebrać poparcie wszystkich których temat dotyczy :) 


Adrianna Bielecka    Skontaktuj się z autorem petycji