Modernizacja placu zabaw w Sułkowicach

Rodzice dzieci z Sułkowic i okolicznych miejscowości
ul. Jarzębiny 37a/12
Sułkowice, 05-650

                                                                                        Rada Gminy w Chynowie
                                                                                        ul. Główna 67,
                                                                                        Chynów 05-650


                                                                 Petycja

 

          My, niżej podpisani mieszkańcy zwracamy się z prośbą o modernizację placu zabaw obok Szkoły Podstawowej w Sułkowicach. Niniejszą petycję tworzymy powołując się na Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - Art. 7.1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.


        Odnośnie naszej petycji są to podpunkty z art. 7.1. wyżej wymienionej ustawy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych.


       Zwracamy się z prośbą do Rady Gminy w Chynowie o modernizację istniejącego placu zabaw. Bardzo doceniamy fakt, że w poprzednim roku powstało miasteczko ruchu drogowego, niestety pomimo pięknego zagospodarowania terenu placu zabaw, brakuje na nim zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku od lat 3 do 12. Drewniane zabawki, które pozostały na placu zabaw są stare i według nas niebezpieczne do użytkowania. Sułkowice jako jedna z największych miejscowości Gminy Chynów zasługuje na plac zabaw z prawdziwego zdarzenia, a niestety bardzo często musimy jeździć na place zabaw do Cendrowic, czy też Góry Kalwarii.


        My rodzice, którym leży na sercu dobro naszych najmłodszych oraz przyszłych pokoleń zwracamy się z prośbą o wsparcie lokalnych władz dla inicjatywy zmierzającej do zapewnienia warunków aktywnej i bezpiecznej zabawy dla wszystkich mieszkających w okolicy dzieci, niezależnie od statusu materialnego i społecznego rodziców.


       Nie zapominajmy, że wygodny tryb życia w komforcie cywilizacyjnym często wiąże się z rezygnowaniem przez dzieci z rekreacji ruchowej i sportu, co prowadzi do niesprawności rozwojowych, wad postawy, niewydolności mięśniowej, otyłości, cukrzycy i wielu innych tzw. chorób cywilizacyjnych. Jesteśmy świadomi, że zakup nowych zabawek to nie jest tania inwestycja, dlatego można ją podzielić na dwa etapy, część zabawek można zakupić w tym roku, a kolejne w roku 2025.
Uważamy, że przy istnieniu możliwości częściowego sfinansowania budowy placu zabaw z różnych źródeł np. w ramach Lokalnej Grupy Działania (LGD), taki plac zabaw powinien powstać. Należy pamiętać, że dzieci szybko rosną i nie możemy czekać na plac zabaw kilka lat.


       Wierzymy, że Rada Gminy Chynów zgadza się, iż taka inwestycja jest konieczna i uczyni wszystko, co w ich mocy, aby ten cel został osiągnięty. Szkoła Podstawowa w Sułkowicach liczy ponad 250 dzieci, a ta liczba będzie tylko rosnąć w kolejnych latach.


       Bardzo prosimy w imieniu rodziców dzieci i własnym, stwórzmy coś          niepowtarzalnego i pokażmy, że potrafimy o nasze dzieci zadbać.


Rodzice dzieci z Sułkowic i okolicznych miejscowości    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Rodzice dzieci z Sułkowic i okolicznych miejscowości będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...