Nabór do szkół średnich 2023 - bez limitu szkół do wyboru

Poniższa petycja jest wynikiem informacji dochodzących z Urzędu Miasta Poznania. Otóż Poznań chce ograniczyć młodzieży ilość szkół średnich do wyboru. W zeszłym roku było ich 6 - w tym roku ma ich być 4.

Rok 2023 jest rokiem, w którym w wyniku nieprzemyślanej i wprowadzonej wbrew woli wielu rodziców reformy sześciolatków, do szkół średnich pójdzie półtora rocznika dzieci. Tak samo było w zeszłym roku. Dzieci z tych dwóch feralnych roczników słusznie czują się poszkodowane. Jest im o wiele trudniej dostać się do wymarzonej szkoły.

Urząd miasta uzasadnia swój pomysł tym, że mając 6 szkół do wyboru, dzieci na ostatnich miejscach wskazują szkoły "bezpieczne" (takie, do których raczej na pewno się dostaną), ale jednocześnie wcale nie takie, do których chciałyby chodzić. I gdy dostają się do takiej szkoły - są rozczarowane. Remedium na tą sytuację ma być, według Urzędu, ograniczenie ilości szkół do wyboru. Z jakiegoś powodu, naświetlenie młodzieży tego problemu nie jest rozwiązaniem, które przychodzi do głowy urzędnikom. Smuci brak wiary w rozsądek dzieci i rodziców. Są miasta, na przykład Warszawa i Gdańsk, które lepiej oceniają możliwości umysłowe swojej młodzieży. W tych miastach nie ma limitu szkół do wyboru.

My, niżej podpisani, składamy tą petycję w celu przekonania radnych Miasta Poznania oraz urzędników odpowiedzialnych za oświatę do tego, aby uczniowie mieli możliwość wyboru dowolnej ilości szkół średnich podczas procesu rekrutacji w 2023 roku.

Naszym zdaniem, jest to zaledwie mizerne zadośćuczynienie za to, co muszą przechodzić dzieci podczas tegorocznego naboru do szkół średnich.

 


Joanna Jabłońska, radna osiedlowa Osiedla Ławica    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Joanna Jabłońska, radna osiedlowa Osiedla Ławica będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...