Natychmiastowe wstrzymanie budowy 54-metrowej wieży telekomunikacyjnej w centrum Rudzicy!

PROTEST MIESZKAŃCÓW WSI RUDZICA ORAZ ŻĄDANIE WSTRZYMANIA BUDOWY

 

IMG_2712[1]1.JPG

 

My poniżej podpisani mieszkańcy wsi Rudzica składamy protest w związku z budową 54-metrowej stacji bazowej pod telefonię komórkową P4 BIE7005 w Rudzicy przy ul. Dębowej. Jesteśmy wielce rozgoryczeni i rozczarowani postawą władz gminy oraz wsi Rudzica. Uznajemy za niedopuszczalny fakt, że mieszkańcy wsi nie zostali poinformowani o planowanej inwestycji. Nie przeprowadzono żadnej formy społecznych konsultacji dotyczących lokalizacji inwestycji, jej wpływu na środowisko, otoczenie i zdrowie mieszkańców.

W najbliższej okolicy planowanej stacji bazowej znajduje się zabudowa domów jednorodzinnych, nieopodal przedszkole, szkoła, boisko gminne, klub sportowy KS Rudzica (w linii prostej ok. 300-400 m od rozpoczętej już budowy). Pomimo wyrażonej przez Urząd Gminy zgody na inwestycję już latem 2020 roku, nikt mieszkańców Rudzicy o niej nie poinformował. Nikt w rzeczowy sposób nie podjął się także próby wyjaśnienia potencjalnego wpływu tego rodzaju inwestycji na zdrowie – nasze, naszych dzieci, wszystkich przebywających przez wiele godzin na terenie szkoły, przedszkola i terenów sportowych.

Poszukując samodzielnie informacji udało nam się ustalić, że zgoda została wydana na technologię 3G oraz 6 anten. W każdej chwili po odbiorze inwestor będzie mógł (tylko na podstawie zgłoszenia do starostwa) zwiększyć moc anten, bądź zmienić technologię na 4G czy 5G. Takie praktyki są znane na terenie całego kraju. Inwestycja ta może mieć długofalowe i katastrofalne skutki dla mieszkańców Rudzicy.

Postawienie tak wysokiego masztu spowoduje także zdegradowanie krajobrazu miejscowości. Zaburzenie estetyki krajobrazu i pięknej panoramy Beskidu Śląskiego jest gwałtem na lokalnym ekosystemie. Straty wynikające z nieprzemyślanej lokalizacji inwestycji będą odczuwane na wielu poziomach i przez wiele lat. Oczywistą konsekwencją decyzji władz gminy Jasienica będzie z pewnością spadek cen nieruchomości na terenie całej wsi Rudzica. Należy też się spodziewać, że osoby utrzymujące się z rozwijającego się sektora agroturystycznego stracą źródło utrzymania.

Kto będzie chciał budować dom nieopodal stacji bazowej telefonii komórkowej czy przyjechać na wypoczynek w takie miejsce?Dlaczego Gmina Jasienica nie wzięła pod uwagę opinii mieszkańców wsi Rudzica? Dlaczego obawiano się publicznie poinformować o planowanej budowie? Dlaczego także nie wzięto pod uwagę innych lokalizacji w gminie pod tę inwestycję – na przykład terenów „Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej”?

Dlatego żądamy NATYCHMIASTOWEGO WSTRZYMANIA inwestycji oraz złożenia wniosku przez gminę Jasienica o wznowienie postępowania do Starostwa Powiatowego. Domagamy się także bezzwłocznego rozpoczęcia konsultacji społecznych, dotyczących planowanej inwestycji.

Równocześnie żądamy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. oraz zgodnie z Dz.U.2020.2176 7 grudnia 2020 r. dostępu do wszelkiej dokumentacji związanej z powyższą instalacją oraz odpowiedzi na pytania: kto i kiedy wydał w gminie zgodę na budowę tej instalacji w pobliżu zabudowań jednorodzinnych oraz terenów szkolnych i sportowych? Kto i kiedy wydał zgodę na zjazd z drogi gminnej do działki 1591/4 dla celów realizacji tej inwestycji? 

Z poważaniem,

Mieszkańcy wsi Rudzica

W linkach poniżej więcej informacji dot. inwestycji:

Na stronie BIP Starostwa informacja została umieszczona już 19 lutego 2020! (proszę spojrzeć na pozostałe inwestycje w innych gminach-inwestycje wstrzymane lub odwołane!!!!!!)

https://bip.powiat.bielsko.pl/9615/dokument/72368 - w załączeniu pkt 1 dotyczy Rudzicy

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kontroli-nie-ma-promienie-harcuja.html

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-brak-systemu-nadzoru-nad-promieniowaniem-urzadzen-telefonii-komorkowej 

 AKTUALIZACJA:

Niniejszym chcielibyśmy sprostować informacje zawarte w petycji:

Zamiast :„Pomimo wyrażonej przez Urząd Gminy zgody na inwestycję już latem 2020 roku, nikt mieszkańców Rudzicy o niej nie poinformował.”

Powinno być:

Pomimo otrzymania przez Urząd Gminy Jasienica pisma ze Starostwa Powiatowego w sierpniu 2020 roku w/w inwestycji, nikt o niej nie poinformował mieszkańców Rudzicy. W związku z tym kierujemy kolejne pytania do Gminy Jasienica :

1. Czy Urząd Gminy Jasienica skierował do Starostwa Powiatowego swoje zastrzeżenia bądź sprzeciw wobec lokalizacji planowanej inwestycjize względu na bliską lokalizację zabudowy domów jednorodzinnych oraz ZespołuSzkolno-Przedszkolnego, klubu sportowego i boisk szkolnych?

2. Dlaczego Urząd Gminy Jasienica nie poinformował okolicznych mieszkańców o tak poważnej i kontrowersyjnej inwestycji mającej oddziaływanie na lokalne środowisko i ludzi?

3. Ponawiamy pytanie Kto i kiedy w Urzędzie Gminy wydał zgodę na dojazd do działki1591/4 dla celów realizacji tej inwestycji?

Wyjaśnienie: Pozwolenie na budowę wydaje Starostwo Powiatowe.

Za powyższy błąd przepraszamy.

"Oczywistą konsekwencją decyzji władz gminy Jasienica będzie z pewnością spadek cen nieruchomości na terenie całej wsi Rudzica.” Sprostowanie: oczywistą konsekwencją budowy stacji bazowej telefonii komórkowej będzie z pewnością spadek cen nieruchomości na terenie całej wsi Rudzica.

Powyższe sprostowanie zostało przesłane do wszystkich podpisanych pod petycją.

Z poważaniem,

Autorzy treści petycji


Mieszkańcy Rudzicy    Skontaktuj się z autorem petycji
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )